Resocjalizacja

Resocjalizacja

Zarządzanie projektem- Matryca logiczna (logframe planning matrix)

LOGFRAME PLANNING MATRIX
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU:

Skatepark...

Resocjalizacja

Uzależnienie od elektronicznych środków przekazu

Prezenracja w Power Point...

Resocjalizacja

Charakterystyka badanego dziecka.

Badane dziecko jest chłopcem , o imieniu Grzegorz . Grzegorz urodził się w 1990 r. , ma 13 lat i uczęszcza do piątej klasy podstawowej .
Wychowuje się w rodzinie pełnej , ma starszego brata , który mieszka razem z nim w domu rodzinnym , ...

Resocjalizacja

Toksykomania

Toksykomania nadmierne, okresowe lub systematyczne przyjmowanie substancji działających szkodliwie na organizm człowieka. Ogólne określenie na zjawisko świadomego narażania własnego organizmu na szkodliwe działanie różnych substancji: nar...

Resocjalizacja

Mediacje vs Negocjacje- konspekt zajęć

Konspekt zajęć- MEDIACJE vs NEGOCJACJE

I. Część teoretyczna
Mediacje, negocjacje- omówienie każdej z metod rozwiązywania problemów

II. Część praktyczna

1. Negocjacje/ mediacje- ćwiczenia grupowe
Podzia...

Resocjalizacja

Uzależnienia

Uzależnienie fizyczne- to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odst...

Resocjalizacja

Adopcja, zasiłki

Adopcja, zasiłki...

Resocjalizacja

Czynniki sprzyjające wejściu w sektę, Metody rekrutacji

Czynniki sprzyjające wejściu w sektę:

-CZYNNIKI ROZWOJOWE-dotycza wieku w którym następuje związanie z sektą .Najczęściej wstępują ludzie młodzi-uczniowie szkól ponadpodstawowych i studenci.Wolni od zobowiązań rodzinnych,zdro...

Resocjalizacja

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowe wolności zmieniona protokołem 11.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowe wolności zmieniona protokołem 11.
• Sporządzona w Rzymie 04 listopada 1950r. weszła w życie 03 września 1953r.
• Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach:
1. Każda...

Resocjalizacja

Mózgowe porażenie dziecięce.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD,MPDz)- to zespół przewlekłych, ale nie postępujących zaburzeń i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego.
USZKODZENIA MÓZGU:
20% przypadków powstaje w ok...

Resocjalizacja

Co sądzisz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Temat opracowania :

Co sądzisz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i warunkowym zawieszeniu kary jako instytucjach prawnych służących do resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

Motto lekarza brzmi...

Resocjalizacja

Projekt dotyczący aktywizacji młodzieży

1. Tytuł projektu:

”Teatralka na wsi” Happening jako forma dotarcia do grup młodzieży ze środowisk podmiejskich .”


2. Wnioskodawcy:

XXX

3. Tytuł projektu / Miejsce wykonania:

”Teatralka ...

Resocjalizacja

Sekty w percepcji młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ...)

Praca pisana dla osoby, która uważała, że jest tak sprytna, iż nie musi płacić.
Proszę korzystać!!!

Praca jest w wersji roboczej

SEKTY W PERCEPCJI MŁODZIEŻY
(na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów...

Resocjalizacja

Arteterapia. Projekt zajęć

Choreoterapia...

Resocjalizacja

SOCJOLOGIA ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE I INTERAKCJE SPOŁECZNE

ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE
I INTERAKCJE SPOŁECZNE

1) Co to jest zachowanie i działanie w sensie jednostkowym?
2) Co to są czynności społeczne?
3) Działania społeczne i ich odmiany – typologia Maxa Web...

Resocjalizacja

Animacja społeczno- kulturalna

1. Tytuł projektu:

”Teatralka na wsi” Happening jako forma dotarcia do grup młodzieży ze środowisk podmiejskich .”


2. Wnioskodawcy:

XXX

3. Tytuł projektu / Miejsce wykonania:

”Teatralka ...

Resocjalizacja

Fazy uzależnienia od Internetu i seksu

Fazy rozwoju uzależnienia od Internetu
Każdy rodzaj uzależnienia rozwija się stopniowo. Zwykle zaczyna się od eksperymentowania, wykorzystywania sytuacji, zaspokojenia ciekawości lub poddania się namowom znajomych. Po pewnym czasie jedna...

Resocjalizacja

Mobbing

http://i3.sciaga.pl//static/templates/sciaga/img/attach/doc.gif...

Resocjalizacja

Mediacja

Mediacja społeczna

1. Czy mediacja jest dobrowolna?
Tak, mediacja jest dobrowolna.
2. Czy postępowanie mediacyjne przeprowadza się za zgodą wszystkich uczestników?
Tak, mediacje przeprowadza się za zgodą wszystkich ucze

Resocjalizacja

Profilaktyka

1. Profilaktyka to zapobieganie niepożądanym procesom i zjawiskom określanym jako przejawy patologii życia społecznego.
W takim rozumieniu profilaktyka to zapobieganie nadużywaniu alkoholu, prostytucji, przestępczości
2. Cz. Czapów ...

Resocjalizacja

Przestępczości nieletnich

1.1. Definicja przestępczości nieletnich. Ogólna diagnoza zjawiska.

Prawo karne jest dziedziną regulującą kwestie związane z przestępstwem. To ono wprowadza definicję tego pojęcia w art. 7 kodeksu karnego nazywając je zbrodnią a...