Medycyna

Medycyna

Umieranie i śmierć w instytucjach medycznych - instytucjonalizacja śmierci

Według Wielkiej Internetowej Encyklopedii Multimedialnej, opracowanej na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra: „ Umieranie to proces rozciągły w czasie, oddzielający życie od stanu martwoty. Składa się z okresu za...

Medycyna

Analiza leków - Wykrywanie kationów, podział na grupy analityczne

Systematyczny bieg analizy klasycznej odbywa się przy zastosowaniu czynników grupowych i pozwala podzielić kationy na 5 grup, a aniony na 7 grup analitycznych. Podstawą systematycznej analizy chemicznej umożliwiającą wykrywanie poszczególnyc...

Medycyna

Choroby paznokci

Paznokcie oraz ich choroby.

Paznokcie są odzwierciedleniem stanu zdrowia organizmu.

Przydatki skóry w formie kieszonkowatych wgłębień znajdujących się na końcach palców stóp i rąk to właśnie paznokcie. Powstają one z ...

Medycyna

Biofizyka układu oddechowego i układu krążenia

w załączniku...

Medycyna

Wady rozwojowe płodu

Wada rozwojowa w szerokim znaczeniu to każdy rodzaj przedporodowego zaburzenia rozwoju,które powoduje trwałe morfologicznie lub czynnościowe zmieny.


Do wad nalezy zaliczyc zarówno genetycznie uwarunkowane zmiany budowy i nieprawid...

Medycyna

Wirus Miłosny

W swoim atrykule chciałabym poruszyć temat Wirusa Miłosnego.Ten smiertelny wirus zaatakował nawet Polskę i wszystkie jej obszary.Sama doświadczyłam to na własnej skórze.Nosiciele tego wirusa są groźni dla otoczenia i dla innych nosicieli,...

Medycyna

Septyczny

WSTRZĄS: jest to stan niedotlenienia, niewystarczającego odżywienia komórki i usuwania z niej resztek metabolicznych w następstwie załamania się wydolnego przepływu tkankowego.
KLASYFIKACJA WSTRZĄSÓW:
*wstrząs hipobolemiczny,
...

Medycyna

Stawy i mięśnie

Forma tabelaryczna - w załączniku
...

Medycyna

Zaburzenia przedsionkowie i komorowe

ZACHAMOWANIE ZATOKOWE: jeżeli przerwa w pobudzeniu wynosi 2 sekundy i dłużej, spada ciśnienie w krwioobiegu, mogą wystąpić zawroty głowy, mroczki przed oczami; jeśli 8s i więcej, występuje zespół MAS.
PRZEDWCZESNE POBUDZENIA KOMOROW...

Medycyna

Dobór kształtu i barwy zębów sztucznych

prezentacja w power point 97...

Medycyna

Pierwsza pomoc

Postęp nauk medycznych w ciągu 30 lat, zastosowanie w leczeniu chorych nowych leków, wprowadzenie do medycyny nowych rozwiązań, zwiększyły możliwości ratowania życia ludzkiego uważanych do tej pory za beznadziejne. Powstała nowa dziedzin...

Medycyna

Zagadnienia odnośnie biologii

Aminokwasy
Białka
Białka błonowe
Białka i cukry
Cukry
Cykry proste
Żywienie człowieka

*prace w załącznikach...

Medycyna

Celiakia

Schorzenie to ma pewne cechy schorzeń autoagresyjnych, o czym świadczą wykrywane w surowicy specyficzne przeciwciała,
np. IgAEMA, IgAARA, współistnienie z innymi chorobami o autoagresyjnym podłożu, np. z wrzodziejącym zapaleniem jelita...

Medycyna

Układ rozrodczy męski i żeński

Cewka moczowa męska (urethra masculina)

Pochodzenie rozwojowe :
1). - z przedniej części steku rozwija się cewka moczowa właściwa, z której pochodzi odcinek śródścienny i sterczowy do poziomu wzgórka nasiennego.
2). - z ...

Medycyna

Fotodynamiczna terapia blaszki naczyń włosowatych błony naczyniowej oka przy użyciu zieleni indocyjaninowej

Tłumaczenie – źródło niestety nieznane ale może być pomocne – szczególnie studentom technologi medycznej.


Fotodynamiczna terapia blaszki naczyń włosowatych błony naczyniowej oka przy użyciu zieleni indocyjaninowej

Medycyna

Invisalign

prezentacja w power point 97 oraz wersja do druku...

Medycyna

Miażdżyca

Co to jest w ogóle miażdżyca

Miażdżyca, choroba z powodu której coraz więcej ludzi umiera polega na odkładaniu się w ścianach tętnic złogów lipidowych zwanych kaszakami. Złogi te powodują, że zaatakowane tętnice stają się...

Medycyna

Biologia/choroby nowotworowe

1. Co to jest nowotwór?
- Nowotwór to nieprawidłowa tkanka, która rozrasta się nadmiernie i w sposób nieskoordynowany z sąsiadującymi tkankami. Nadmierny rozrost spowodowany jest niepohamowaną proliferacją komórek, nieustającą nawet...

Medycyna

Żółtaczka

Żółtaczka jest chorobą bardzo poważną, bowiem stan zapalny może doprowadzić do poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia tkanek wątroby. Znamy dwie postacie wirusowego zapalenia wątroby: żółtaczkę typu A i typu B. Żółtaczka typu A na...

Medycyna

Kierunki opieki nad matką i dzieckiem w Polsce

Program opieki nad matką i dzieckiem w Polsce przewiduje wyspecjalizowaną, kompleksową opiekę zdrowotną oraz wychowawczą. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem, obejmuje profilaktykę i leczenie we wszystkich etapach życia zarówno matki ja...

Medycyna

Choroby weneryczne-plan i pogadanka-promocja zdrowia

Temat pogadanek: Choroby weneryczne

Odbiorca: klasa licealna, ludzie z chorobami wenerycznymi

Cel pogadanek: jakie występują choroby weneryczne skóry, na czym polegają, jak je leczyć.

Miejsce realizacji - liceum ogól...

Medycyna

Materiały ceramiczne w protetyce

otwórzcie w power poincie...

Medycyna

zAPALENIE pŁUC

Zapalenie płuc występuje zwykle w postaci ostrej i dzieli się na zapalenie płuc odoskrzelowe i krupowe.

Zapalenie płuc odoskrzelowe (bronchopneumonia) zaczyna się powoli i poprzedzane jest zwykle zapaleniem oskrzeli. Występuje u os...

Medycyna

Anestezjologia - Zarys historyczny

ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII

Zanim pojawiło się znieczulenie eterowe w przekonaniu wielu chirurgów ból był nieodłączną składową operacji. Pacjenci oczekiwali na zabieg jak na egzekucję, wraz z trudnymi do przewidzenia zagrożeni...

Medycyna

Wstrząs septyczny - fazy

I - Faza hiperdynamiczna/wstzrąs ciepły/:
przyspieszenie i pogłębienie oddechu, lęk, gorączka, obniżone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno, skóra gorąca, sucha, czerwona.
II - Faza hipodynamiczna/zimny/:
ciśnienie krwi obn...