Etyka

Etyka

Etyka - zagadnienia do egzaminu

opracowanie zagadnien do ezaminu z etyki zawodowej...

Etyka

Etyka

ETYKA
Etyka-nauka o moralności, teoria moralności, przedmiotem etyki jest moralność.
Działy etyki: Etologia-etyka opisowo-wyjaśniająca, omawia i opisuje zjawiska moralne, moralność jako zjawisko psychiczne, społeczne. Etyka właśc...

Etyka

Eutanazja -dobrodziejstwo czy śmierć zdziczała ? praca dla przeciwników eutanazji

Podstawowe pojęcia:

-- Eutanazja- zabójstwo z litości. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę ( przypis z Mini Encyklopedii Medycyny).
-- Zabójstwo – przestępst...

Etyka

Miłość

Temat: MIŁOŚĆ

Czy etyka ma prawo zajmować się miłością? Co ona może nam powiedzieć o miłości? Przecież nie chodzi o to aby wypowiadać wielkie, górnolotne myśli na jej temat, ale o to aby nauczyć się kochać.
Rodzaje ...

Etyka

"Dusza tłumu" wg Gustawa Le Bona - spojrzenie po 110 latach

Spis treści:

1. Gustaw Le Bon i historia polskich przekładów jego dzieła 3
2. Dziedziczność „duszy rasy” 3
3. Le Bon, a społeczeństwo masowe 3
4. Czy nastąpiło odnowienie cywilizacji? 4
5. Upadek dogmatów, a p...

Etyka

Dopuszczalność aborcji.

Praca jest w załączniku....

Etyka

Czy warto chodzić do szkoły?

Instytucja szkoły jest niezbędna, aby kształcić kolejne pokolenia. To tam rozwijamy swoje – czasem nowoodkryte – talenty, zainteresowania. Dzięki szkole poznajemy w jakich dziedzinach nauki jesteśmy dobrzy, co pomaga nam się ukierunkować...

Etyka

Pojęcie społecznej odpowiedzialność

Etyka jest to jeden z działów filozofii, który ukazuje co jest dobre, a co złe. Termin ten pochodzi z języka greckiego od słowa ethos – zwyczaj, obyczaj i pojawił się w VI wieku p.n.e. w Grecji. Wykorzystał go Arystoteles wykonując badan...

Etyka

Wszystko o narkomanii i lekomanii

I. TROCHĘ HISTORII

Od zarania dziejów człowiek starał się poznawać najbliższe otoczenie i świat. Nie poprzestawał tylko na podróżach. Odkrywał, że przyroda oprócz zaspokojenia głodu daje również przyjemności, poprawiające...

Etyka

Plan pracy SU na cały rok

Wrzesień
- Gazetki (Dzień Chłopca)
- Inauguracja roku szkolnego
- Zaplanowanie pracy SU na bieżący rok
- Ustalenie terminu zebrań i dyżurów szkolnych
- Zatwierdzenie regulaminu SU
- Akcja ?Dzień bez jedynki?
- Ob...

Etyka

Katolicka Wizja Małżeństwa i Rodziny w Nauczaniu Arcybiskupa Fultona Johna Sheena (1895-1979)

Katolicka Wizja Małżeństwa i Rodziny w Nauczaniu

Wprowadzenie
Abp Fulton Sheen ewangelizował i bronił wiary w trudnych dla Stanów Zjednoczonych czasach XX wieku. Dzięki jego nauce ludzie odzyskiwali sens życia i odkrywali znacz...

Etyka

Tolerancja

Czy nasze pokolenie, pokolenie XXI wieku jest tolerancyjne?? Często można spotkać ludzi, którzy są wrogo nastawieni do osób innej narodowości, wyznania, a także koloru skóry, lecz nie pomyślą oni nawet przez chwilę jakby to były gdyby t...

Etyka

Podstawy kształtowania indywidualnej i społecznej moralności

Wstęp

Rozwój człowieka to długotrwały proces następujących po sobie zmian, polegających
na osiąganiu przez niego coraz wyższego poziomu dojrzałości pod różnymi względami. Można mówić, zarówno o rozwoju psychicznym,...

Etyka

Wpływ etyki na korporacje

Od wieków ludzie prowadzą różnego rodzaju działalność gospodarczą, której głównym celem jest pozyskanie jak najlepszych wyników, tej działalności, a co za tym idzie chęć zdobycia jak największych ilości środków do życia. Każdy ...

Etyka

Eutanazja, za czy przeciw ?!

EUTANAZJA

Termin "eutanazja" ("dobra śmierć", tzn. "bez bólu"), oznacza pozbawienie życia w przypadku nieuleczalnej choroby, na prośbę chorego, jego rodziny lub po podjęciu decyzji przez lekarza. Terminem tym określa się również ...

Etyka

Etyczne działania i postawy ludzi prawych i dobrych na podstawie książki Tadeusza Kotarbińskiego „Żyć zacnie”


…Co właściwie podoba nam się etycznie w postawie i działaniach ludzi odważnych , dobrych, prawych i sublimowanych? Czy nie za to szanujemy takich, że można liczyć na nich jako opiekunów? Że taki stanie twardo na placu w obliczu nieb...

Etyka

Moralność i światopogląd

Problem moralności i światopogląd to kwestie, które można rozpatrywać w różnych aspektach , tymniemniej są razem ze sobą ściśle powiązane. Zatem światopogląd należy rozpatrywać w aspekcie socjologicznym oraz psychologicznym . Ważne...

Etyka

Etyka notariusza.

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Notarialnej, z dniem 1 stycznia 1998 roku, wszedł w życie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Ów Kodeks wraz z ustawą z 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie reguluje zasady etyki notariusza.
Notariusz...

Etyka

Etyka polska w dobie oświecenia

Etyka polska w dobie oświecenia.


Okres Oświecenia odpowiada w Polsce panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795). Kultura polska w tych czasach znajdowała się w stanie upadku. Dotyczy to również myśli etycznej, któ...

Etyka

Autoagresja

Żyletka - czyli tnę się więc jestem

Autoagresja wśród mlodzieży - temat tabu czy niedostrzegalny problem ? W telewizji, internecie czy czasopismach, młodzi przestrzegani są przedewszytskim przed narkotykami, chorobami przenoszony...

Etyka

Etyka Spinozy

Etyka Spinozy opiera się na nauce o niewolności woli i zdeterminowaniu wszelkiego dziania się i działania. Ludzie dlatego uważają się za wolnych, ponieważ są świadomi tylko swoich działań, a nie determinujących przyczyn. Pojęcia dobra ...

Etyka

Wpływ dobra i zła na kulturowy wymiar człowieka

Temat: Wpływ dobra i zła na kulturowy wymiar człowieka.Termin kultura (łc. cultura ‘uprawa; sposób życia; wykształcenie) obejmuje szerokie spektrum znaczeń i zjawisk, stanowiących przekaźnik dobryc...

Etyka

Czy ideały są potrzebne, czy można je zastąpić przeciętnością?

Prawo harcerskie są to najważniejsze wartości, ideały, zasady postępowania. Czym jest dla nas prawo harcerskie? Czy wartości i ideały, jakie ze sobą niesie są we współczesnym świecie nadal aktualne? Albo inaczej... Czy harcerze rozumiej�...

Etyka

Kalendarz Liturgiczny

Kalendarz zawiera opisy i święta, które są wymagane do zaliczenia....

Etyka

Bioetyka- etyka lekarska.

Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości wspólnych i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe. Etyka bada społeczne i psychologiczne źródła powstawan...