Detektywistyka

Detektywistyka

System telewizji dozorowej CCTV

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Jest to zestaw elementów i urządzeń niezbędnych do optycznego wizyjnego dozorowania określonej strefy.
Wyróżniamy:
- urządzenia do obserwacji wizyjnej tj : kamery, obiektywy, uchwyty kamer, g�...

Detektywistyka

Prawo karne i procesowe

Pojęcie , rodzaje
dowodów i czynności dowodowe


Dowód w postępowaniu karnym to każdy dopuszczalny przez prawo karne procesowe środek służący dokonaniu takich ustaleniu , czyli służący ustaleniu okoliczności mających...

Detektywistyka

Tonfa jako środek przymusu bezpośredniego

Tonfa - rodzaj broni obuchowej powszechnie znany jako \"pałka policyjna\". Tę broń stosują policjanci i jednostki specjalne. Broń zbudowana z twardych włókien węglowych.

Historia, tonfy i jej dzień dzisiejszy
Pierwsze informacj...

Detektywistyka

Pranie pieniędzy

praca na temat; pranie pieniędzy. pranie pieniędzy a przestępczość zorganizowana...

Detektywistyka

Rozpuszczająca się moneta

Przedmioty użyte przez iluzjonistę:
- moneta

Efekt:
Iluzjonista poprosił mnie o monetę. Położy ją na lewej dłoni, po czym palcami prawej ręki, a następnie całą prawą dłonią zaczął wcierać monetę w lewą dłoń. Wc...

Detektywistyka

Instruktor strzelnictwa

1. Rola dowódcy drużyny w procesie szkolenia pododdziałów strzeleckich.

W toku szkolenia dowódca drużyny może występować jako dowódca lub jako instruktor. Jako dowódca występuje tam gdzie zachodzi konieczność dowodzenia, bezpo...

Detektywistyka

Broń historia budowa pozwolenia

Historia broni liczy około 8000 lat. Pierwsze ślady broni można spotkać na rysunkach naskalnych w Afryce Południowej datowanych na około 6000 r.p.n.e. przedstawiają one ludzi uzbrojonych w pewien rodzaj maczug.. Można z tego wysnuć wniosek ...

Detektywistyka

Zasady i tryb powoływania wewnętrznych służb ochrony

Zasady i tryb powoływania wewnętrznych służb ochrony

Wewnętrzne służby ochrony stanowią uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników, powołane do ochrony przedsiębiorstw lub jednostek organizacyjnych. Z określenia tego wynika,...

Detektywistyka

Charakterystyka współczesnej przestępczości

Grzegorz Michta
Szkoła ochroniarska DELTA- Kielce

Charakterystyka współczesnej przestępczości

PRZESTĘPSTWO, zawinione zachowanie się człowieka, zabronione przez ustawę pod groźbą kary jako społecznie niebezpieczne; ...

Detektywistyka

Przestępczość zorganizowana

Materiał prawdopodobnie mógł zostać wykorzystany na jednej z wyższych uczelni w Warszawie.

Spis treści
TEMAT: PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA I SPOSOBY JEJ ZWALCZANIA.

Wstęp
Rozdział I. Przestępczość zorganizowana...

Detektywistyka

Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracownika ochrony

Podstawę prawną stosowania środków przymusu bezpośredniego stanowi ustawa "O ochronie osób i mnienia" z dnia 22 sierpnia 1997r, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998r. "w sprawie szczegółowych warunków i sposobów uży...