Chemia

Chemia

zapropponuj substraty reakcji rozpuszczalnych w wodzie tak by jednym z produktow byl weglan magnezu. rownania reakcji zapisz.

zapropponuj substraty reakcji rozpuszczalnych w wodzie tak by jednym z produktow byl weglan magnezu. rownania reakcji zapisz....

Chemia

hej, mam prosbe. w ogole nie moge sobie poradzić z zadaniem. prosze o pomoc ;)) oblicz, ile cząsteczek wodoru trzeba do utwardzenia 150 czastczek tłuszczu nienasyconeg - trioleinianu glicerolu. napisz odpowiedznie rownanie reakcji.

hej, mam prosbe. w ogole nie moge sobie poradzić z zadaniem. prosze o pomoc ;)) oblicz, ile cząsteczek wodoru trzeba do utwardzenia 150 czastczek tłuszczu nienasyconeg - trioleinianu glicerolu. napisz odpowiedznie rownanie reakcji....

Chemia

podziel niżej podane reakcje na reakcje łączenia, rozkładu i wymiany: 1) C₆H₁₂O₆ → 6C + 6H₂O 2) FeCl₂ +Na₂S → Mg₃N 3)3Mg + N₂ → Mg₃N 4) 2NH₃ + 3Mg → Mg₃N₂ + 3H 5) NH₃ + CO₂ + H₂O →NH₄HCO₃ 6) 3HClO₃ → 2ClO₂ + HClO₄ + H₂O

podziel niżej podane reakcje na reakcje łączenia, rozkładu i wymiany: 1) C₆H₁₂O₆ → 6C + 6H₂O 2) FeCl₂ +Na₂S → Mg₃N 3)3Mg + N₂ → Mg₃N 4) 2NH₃ + 3Mg → Mg₃N₂ + 3H 5) NH₃ + CO₂ + H₂O →NH₄HCO₃ 6) 3H...

Chemia

Wypisz znaczenie azotu dla środowiska bez właściwości

Wypisz znaczenie azotu dla środowiska bez właściwości...

Chemia

Napisz spalanie całkowite i niecałkowite butanu.....odpiszcie ja najszybciej

Napisz spalanie całkowite i niecałkowite butanu.....odpiszcie ja najszybciej...

Chemia

Pewien pierwiastek tworzy dwuprotonowy kwas tlenowy o masie 62g/mol, w którym stosunek masowy tlenu do wodoru wynosi 24:1. Podaj wzór tego kwasu.

Pewien pierwiastek tworzy dwuprotonowy kwas tlenowy o masie 62g/mol, w którym stosunek masowy tlenu do wodoru wynosi 24:1. Podaj wzór tego kwasu....

Chemia

Krystaliczny siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Oblicz liczbę cząsteczek wody przypadających na cząsteczkę MgSO₃.

Krystaliczny siarczan magnezu zawiera 51,17% wody krystalizacyjnej. Oblicz liczbę cząsteczek wody przypadających na cząsteczkę MgSO₃....

Chemia

oblicz liczbe moli ortofosforanu (V) wapnia jaki powstanie w wyniku reakcji 2 moli chlorku wapnia z kwasem ortofosforowym (V)

oblicz liczbe moli ortofosforanu (V) wapnia jaki powstanie w wyniku reakcji 2 moli chlorku wapnia z kwasem ortofosforowym (V)...

Chemia

Ile gramow 40%rozworu kwasu nalezy dodac do 150 gramow10% roztworu tego kwasu, aby otrzymac roztwor 20%??

Ile gramow 40%rozworu kwasu nalezy dodac do 150 gramow10% roztworu tego kwasu, aby otrzymac roztwor 20%??...

Chemia

Jaka ilość cukru i jaka objętość wody potrzebne są do otrzymania 1 kg 20 procentowego roztworu?

Jaka ilość cukru i jaka objętość wody potrzebne są do otrzymania 1 kg 20 procentowego roztworu?...

Chemia

ile gramow roztworu 20% i ile gramow roztworu 60% nalezy zmieszac aby otrzymac 500 gramow 30% roztworu??

ile gramow roztworu 20% i ile gramow roztworu 60% nalezy zmieszac aby otrzymac 500 gramow 30% roztworu??...

Chemia

Glin z tlenem łonczy sie w stosunku masowym 27 ; 24 . ile gramów tlenku glinu powstaje , gdy z tlenem połonczy się 5 g glinu ?A . 9 , 44 B . 4 , 44 g C . 7 , 34 g D . 5 , 00 g

Glin z tlenem łonczy sie w stosunku masowym 27 ; 24 . ile gramów tlenku glinu powstaje , gdy z tlenem połonczy się 5 g glinu ?A . 9 , 44 B . 4 , 44 g C . 7 , 34 g D . 5 , 00 g...

Chemia

Oblicz w kg masę 20 atomów żelaza. Proszę z krótkim wyjaśnieniem jak to obliczyć. Dziękuję.

Oblicz w kg masę 20 atomów żelaza. Proszę z krótkim wyjaśnieniem jak to obliczyć. Dziękuję....

Chemia

Ile atomów znajduje się w 0.25 mola żelaza? Daję naj... Rozwiązanie wraz z obliczeniami!!!

Ile atomów znajduje się w 0.25 mola żelaza? Daję naj... Rozwiązanie wraz z obliczeniami!!!...

Chemia

Oblicz, ile gramów CO powstaje w wyniku półspalania 20 g etanu

Oblicz, ile gramów CO powstaje w wyniku półspalania 20 g etanu...

Chemia

Wyjaśnij pojęcia: atomowa jednostka masy- masa atomowa- masa cząsteczkowa- liczba atomowa- liczba masowa-

Wyjaśnij pojęcia: atomowa jednostka masy- masa atomowa- masa cząsteczkowa- liczba atomowa- liczba masowa-...

Chemia

uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli: a) ZnCl₂ → _______ + _______ b) ____________ → 2Na⁺ + SO₄²⁻ c) K₂S → ________ + _______ d) _______ → Mg²⁺ + 2NO₃⁻ e) _______ → Fe³⁺ + 3Cl⁻ f) NH₄Cl → NH₄⁺ + _______

uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli: a) ZnCl₂ → _______ + _______ b) ____________ → 2Na⁺ + SO₄²⁻ c) K₂S → ________ + _______ d) _______ → Mg²⁺ + 2NO₃⁻ e) _______ → Fe³⁺ + 3Cl⁻ f) ...

Chemia

Dlaczego mydło myje a proszek pierze ? Proszę o rozwiązanie i z góry dziękuję !

Dlaczego mydło myje a proszek pierze ? Proszę o rozwiązanie i z góry dziękuję !...

Chemia

Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 4% ?

Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30% roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 4% ?...

Chemia

Zad 4.71 Zmieszano 300 cm3 0,4 molowego roztworu siarczanu(IV) sodu o gęstości 1,08 g/cm3 i 400 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Zad 4.71 Zmieszano 300 cm3 0,4 molowego roztworu siarczanu(IV) sodu o gęstości 1,08 g/cm3 i 400 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu....

Chemia

D0 400g wody dodano 200g pewnej substancji,przy czym okazało sie ze rozpuscila sie tylko jej polowa. oblicz rozpuszczalnosc tej substancji w danej temperaturze. wynik powinnien wyjsc taki: 25g w 100g wody

D0 400g wody dodano 200g pewnej substancji,przy czym okazało sie ze rozpuscila sie tylko jej polowa. oblicz rozpuszczalnosc tej substancji w danej temperaturze. wynik powinnien wyjsc taki: 25g w 100g wody...

Chemia

zapisz wzory pół strukturalne następujących związków: a) 4-chloro-1,2-dimetylobenzenu b) 1,3,5-tribromobenzenu

zapisz wzory pół strukturalne następujących związków: a) 4-chloro-1,2-dimetylobenzenu b) 1,3,5-tribromobenzenu...

Chemia

Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie 50 g 80 % H3PO4 z 450 cm3 wody, jesli wiadomo ze gęstośc otrzymanego roztworu wynosi 1,15 g/cm3

Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie 50 g 80 % H3PO4 z 450 cm3 wody, jesli wiadomo ze gęstośc otrzymanego roztworu wynosi 1,15 g/cm3...

Chemia

metody otrzymywania soli.Ca(NO3)2 ma być produktem tych 5 metod

metody otrzymywania soli.Ca(NO3)2 ma być produktem tych 5 metod...

Chemia

oblicz ile moli HCl nalezy uzyc aby podane związki przeprowadzić w sole a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH3 razy H2o c) 0,2 mola Ca(oH)2 d) 0,5 mola Al(OH)3

oblicz ile moli HCl nalezy uzyc aby podane związki przeprowadzić w sole a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH3 razy H2o c) 0,2 mola Ca(oH)2 d) 0,5 mola Al(OH)3...