Co wyjdzie po dodaniu Ba(OH)2 + H2O???? + zapis jonowy do 2KOH + H2S -----> K2S + 2H2O

Co wyjdzie po dodaniu Ba(OH)2 + H2O???? + zapis jonowy do 2KOH + H2S -----> K2S + 2H2O
Odpowiedź

pierwsza reakcja to reakcja dysocjacji czyli rozpad na jony pod wpływem wody Ba(OH)2 ---> Ba(2+) + 2OH(-) W reakcji drugiej na jony rozpisujemy wszystko Oprócz kwasu siarkowodorowego gdyż jest to kwas słaby oraz wody 2K (+) + 2OH(-) + H2S --> 2K(+) + S(2-) + H2O H2S + 2 OH (-) --> S(2-) + H2O

Dodaj swoją odpowiedź