th-232 ulega serii rozpadow alfai beta az do powstania stabilnego izotopu pb- 208. ile rozpadow alfa i beta wystepuje w tym szeregu promieniotworczym? PILNE

th-232 ulega serii rozpadow alfai beta az do powstania stabilnego izotopu pb- 208. ile rozpadow alfa i beta wystepuje w tym szeregu promieniotworczym? PILNE
Odpowiedź

²³²₉₀ Th ---> X ⁴₂α + Y ⁰₋₁β + ²⁰⁸₈₂Pb 232 = 4X + 208 4X = 232-208 4X = 24 X = 6 rozpadów α 90 = 6*2 + (-Y) + 82 90 = 12 - Y + 82 90 = -Y + 94 Y = 4 rozpady β

Dodaj swoją odpowiedź