Ile m3 tlenu znajduje się w sali szkolnej o wymiarach 10m x 5m x 3m?

Ile m3 tlenu znajduje się w sali szkolnej o wymiarach 10m x 5m x 3m?
Odpowiedź

V=a*b*c V=10*5*3 V=150 m3 powietrza a tlenu mamy ok 21 %  wprzyrodzie 150m3 ------ 100%    x      -------- 21% x=21*150/100=31,5 m3 Odp. 31,5 m3 tlenu.

Dodaj swoją odpowiedź