Pewien kwas monokarboksylowy zawiera 11,1% wodoru (% masowy) a. ustal nazwę i napisz jego wzoru sumaryczny i półstrukuralny b. oblicz masę cząsteczkową tego kwasu c. oblicz zawartość procentową (% masowy) węgla w tym kwasie

Pewien kwas monokarboksylowy zawiera 11,1% wodoru (% masowy) a. ustal nazwę i napisz jego wzoru sumaryczny i półstrukuralny b. oblicz masę cząsteczkową tego kwasu c. oblicz zawartość procentową (% masowy) węgla w tym kwasie
Odpowiedź

a) wzór sumaryczny - C7H15COOH - kwas oktanowy wzór półstrukturalny - (w załączniku) b) mC7H15COOH= 7*12u+ 15*u+12u+2*16u+u=144u c) mC7H15COOH= 144u mC=8*12u=96u 144u-100% 96u-x% x%=96*100:144=66,6% Odp. Zawartość procentowa węgla w tym kwasie wynosi 66,6%.

Dodaj swoją odpowiedź