Podaj odczyny, pH i kolor wskaźnika uniwersalnego w probówkach z wodą, do których dodano: a)CH3COOH b)C2H5OH c)SO3 d)K2O e)NaOH f)HCL

Podaj odczyny, pH i kolor wskaźnika uniwersalnego w probówkach z wodą, do których dodano: a)CH3COOH b)C2H5OH c)SO3 d)K2O e)NaOH f)HCL
Odpowiedź

A) CH3COOH <----> CH3COO(-) + H(+) odczyn kwaśny pH < 7 kolor czerwony B) C2H5OH to alkohol etylowy. Alkohole nie ulegają dysocjacji na jony więc pH = 7 odczyn obojętny kolor żółty C) SO3 + H2O --> H2SO4 H2SO4 ---> 2H(+) + SO4(2-) pH < 7 odczyn kwaśny kolor czerwony d) K2O + H2O -->2 KOH KOH --> K(+) + OH(+) pH > 7 odczyn zasadowy kolor zielony lub niebieski e) HCl --> H(+) + Cl(-) pH <7 odczyn kwaśny kolor czerwony

Dodaj swoją odpowiedź