Stosunek atomowy wodoru do tlenu w cząsteczce wody wynosi 2:1. Oblicz, ile atomów tlenu powinno przereagować z 10 atomami wodoru.

Stosunek atomowy wodoru do tlenu w cząsteczce wody wynosi 2:1. Oblicz, ile atomów tlenu powinno przereagować z 10 atomami wodoru.
Odpowiedź

2 atomy wodoru to 1 atom tlenu, czyli 10 atomów wodoru to 5 atomów tlenu:D

Dodaj swoją odpowiedź