Obowiązki pracowników hotelu

Kierownik recepcji

podlega bezpośrednio dyrektorowi hotelu
odpowiada za szkolenia podległych pracowników
analizuje wyniki działalności hotelu,
sprawuje kontrolę nad depozytem i sejfem
sporządza harmonogram pracy
czuwa nad jakością i standardami świadczonych usług,
kontroluje i organizuje pracę podległego personelu,
prowadzi dokumentację działalności obiektu
nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez pracowników
współpracuje z działem marketingu, sprzedaży i służby pięter.
decyduje o podziale następnych stanowisk w recepcji

Recepcjonista - dysponent (kierownik zmiany)

pod nieobecność kierownika przejmuje jego obowiązki
reprezentuje kierownictwo hotelu
melduje gości,
odpowiada za sprawną obsługę gości
przyjmuje życzenia i uwagi,
udziela informacji,
sporządza dobową dokumentację recepcji, raporty fiskalne,
składa codzienne meldunki kierownictwu hotelu,
nadzoruje pracę innych komórek (recepcji, służby parterowej)
współpracuje z innymi działami w hotelu

Recepcjonista - kasjer (referent ds. rozliczeń):

rozlicza pobyty gości,
wystawia faktury VAT, , rachunki, zestawienia usług
księguje należności w komputerze zgodnie z procedurą check out,
wykonuje wydruki kasy hotelowej,
zachowanie tajemnicy handlowej i służbowej
Kasjer walutowy
prowadzi kasę walutową: skupuje waluty, uaktualnia tabele kursowe,
wystawia kwity i prowadzi konieczną dokumentację
prowadzi dokumentację kasy walutowej.

Recepcjonista - klucznik/ informator to:

( łączone, odrębne w dużych hotelach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej)
rejestruje gości hotelowych,
wydaje i odbiera klucze,
prowadzi książkę budzeń,
informuje gości o usługach świadczonych przez hotel,
informuje dysponenta o pokojach zwolnionych,
przyjmuje zlecenia gości,
doręcza otrzymaną korespondencję,
dostarcza informatory i formularze.

Pracownik działu rezerwacji :

udziela odpowiedzi na zapytania ofertowe
obsługuje gości indywidualnych i grupy turystyczne
dokonuje rezerwacji
ustala docelową liczbę pokoi , które można udostępnić
przygotowuje listy przyjazdów klientów w określonych wcześniej terminach
przekazuje informacje pozostałym pracownikom recepcji

Pracownik guest relations:

odpowiada za relacje na linii gość – hotel
odpowiada za jakość świadczonych usług
osobiście przyjmuje skargi gości hotelowych
przyjmuje uwagi i sugestie gości odnośnie funkcjonowania hotelu
wita gości indywidualnych
sprawdza pokój przed przyjazdem gościa VIP ( dba o bagaż, odprowadza
go do pokoju)

Concierge ( w ekskluzywnych hotelach, w 5*)

bezpośrednia obsługa gości w zakresie udzielania informacji turystycznych.
załatwianie spraw gości. obsługa korespondencji i przesyłek.
zna i poleca usługi oferowane przez hotel .osobiście zajmuje się
spełnianiem próśb gościa.Budzenie, taksówka, bilet do teatru, bilet
lotniczy, rezerwacja restauracji, kwiaty, lekarz, tłumacz, samochód,
agencja towarzyska. Prowadzi informację turystyczną, posiada aktualne
materiały informacyjne na temat usług biznesowych, dyżurów aptek,
wycieczek po mieście, usług przewodnickich, usług rekreacyjnych,
informacji o imprezach w hotelu i w mieście.

Telefonistka ( operator centrali telefonicznej)

obsługuje rozmowy przychodzące (łączy z komórkami w hotelu).
przyjmuje wiadomości od gości.przyjmuje zamówienia na rozmowy międzynarodowe i międzymiastowe.
świadczy serwis „wake up call”.
powinna znać numery wewnętrzne i nazwiska osób, które pracują w hotelu.

Odźwierny (portier - link man)

otwiera i zamyka drzwi
wita gości przy drzwiach wejściowych,
reguluje ruch pojazdów przed hotelem,
może odpowiadać za utrzymanie czystości przed hotelem
odpowiada za odprowadzanie samochodów gości na parking
przez podlegających mu parkingowych
pod parasolem przeprowadza gości (od i do samochodu)
może pełnić obowiązki bagażowego jeśli takiego nie ma hotel

Bagażowy

przejmuje opiekę nad gościem po odejściu od recepcji.
przenosi bagażu ( do pokoju).wprowadza gości do pokoju.
może być także odpowiedzialny za przechowalnie bagażu.
demonstruje sposób korzystania z urządzeń .

Parkingowy

obsługuje parking
przyjmuje pojazdy na teren parkingu
samodzielnie parkuje samochody
zajmuje się dozorem nad pojazdami
pobiera opłaty za postój
Dźwigowy
odpowiada za przewożenie gości windą
Goniec hotelowy (boy hotelowy)
spełnia drobne polecenia gości,pomaga
bagażowemu, roznosi wewnętrzną
korespondencję

Bellman

wita gości .kieruje do pokoju, prezentuje pokój,
wyjaśnia w jaki sposób działa klimatyzacja, sprzęt RTV itp.

Dodaj swoją odpowiedź
Organizacja pracy w hotelarstwie

Obowiązki pracowników hotelu

Kierownik recepcji

podlega bezpośrednio dyrektorowi hotelu
odpowiada za szkolenia podległych pracowników
analizuje wyniki działalności hotelu,
sprawuje kontrolę nad depozytem i sejfem
sporządza harmonogram pracy

Prawo cywilne

Wykłady z prawa i zagadnienia egzaminacyjne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO

1. Pojęcie prawa j jego funkcje
2. Państwo i prawo
3. Norma prawna, przepis prawny, stosunki prawne
4. Źródła prawa
5. Zobowiązania
6. Ubezpieczenia turystyczne
7. Umowy w tury...

Turystyka i rekreacja

Specjalizacja – egz. hotelarstwo

Specjalizacja –egz. hotelarstwo
CZĘŚĆ OGÓLNA:

1) Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich
Klasyfikacja to podział obiektów na rodzaje charakteryzujące się przede wszystkim zakresem działalności.
Kategor...

Turystyka i rekreacja

Funkcjonowanie przedsiębiorstw hotelarskich i turystycznych - opracowany zestaw pytań

STUDIA ZAOCZNE
PYTANIA NA EGZAMIN FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH
Co to jest przedsiębiorstwo i z jakich elementów się składa? (1)
PRZDSIĘBIORSTWO-* podst. jednostka organizacyjna gospodarki narodowej, w...

Turystyka i rekreacja

Odpowiedzialność Prawna Biura Turystycznego

WSTĘP

W epoce dynamicznego rozwoju turystyki, gdy mówi się wręcz o „eksplozji turystycznej", czy też o „wkraczaniu świata w złotą erę tury-styki" , działalność przedsiębiorstw turystycznych - a wśród nich biur podróży ...

Turystyka i rekreacja

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

metody i techniki ort

WYKŁAD I

Definicje: impreza turystyczna, wycieczka, wycieczka fakultatywna itp.

LITERATURA:
Kruczek praca zbiorowa: „Obsługa ruchu turystycznego 2004”
Domańska: Biura podróży na rynk...