Polska

Czynniki rozw.roln.
Naturalne;woda,ukształtowanie,gleby,klimat
Spol-ekon;mechanizacja,nawożenie,poziom oświaty rolnej,struktura własnościowa i wielkościowa gospodarstw,ilość użytków rolnych,polityka rolna państwa.
Surowce mineralne;
Energetyczne;węgiel kamienny i brunatny,ropa naftowa, gaz ziemny,torf
Chemiczne;siarka,sól,ropa naftowa,węgiel kamienny
Rudy;metali,miedzi,cynku,żelaza,ołowiu,niklu,srebr
Slakne;wapień,marmur,granity,piaski,gipsy,żwir
Kamienny;Zagłębie Górnośląskie i Lubelskie- Karbon
Brunatny;ok.;Bełchatowa,Konina Turoszowa-Trzeciorzęd
Rop Naft-podkarpacie(ok..Jasło)część pojezierza Wielkopolskiego i niziny wielkopolskiej-trzeciorzęd-podkarpacie
Gaz ziemny; Szelf morza Bałtyckiego-Perm
Rudy żelaza:wyż krako-często,pojezierze Suwalskie-Jura i Prekambr
Miedzi; ok. Lubina i Polkowice-Perm
Cynk i ołów;Rejon Śląsko krakowski,Olkusz Bytom-Trias
Nikiel;ok. Ząbkowic Śląskich w Sudetach-Trzeciorzęd
Siarka;ok.Tarnobrzega i Sandomierza- Trzeciorzęd
Gips;Niecka Niedziańska(ok. Pińczowa)-Trzeciorzęd)
Elektrownie w Polsce;
Cieplne(op.w.kamienny);Dolna Odra,Świeżyce Górne(Kozienice),Połaniec,Brzezie w Opolu,Jaworzno,Rybnik,Łaziska Górne
Op.w.brunatnym; Bełchatów,konin,Portnów,Adamów,Turów
Wodne(przeplyw):Włocławek(na wiśle),Dębe,Koronowo,Pilchawice,Brzeg Dolny,Rożnów,Czchów,Myczkoce,Tresna,Porębka
Szczyt.pomp;Żarnowiec,Porąbka-żar,Żydowo,Dychów,Solina,Niedzica
Obecna struktura produkcji energii wynika z:
-dużej dostępności złóż węgla kamiennego i brunatnego
-obawy przed budową elektrowni atomowej (po awarii w Czarnobylu)
-małej mocy elektrowni alternatywnych
-dużych kosztów budowy elektrowni wykorzystujących alternatywne źródła energii.
Gałęzie przemysłu i branże:
paliwowo- energetyczny: węglowy, paliw, energetyczny
metalurgiczny: hutnictwo żelaza, hutnictwo metali nieżelaznych
elektromaszynowy: metalowy, maszynowy, środków transportu, elektrotechniczny, precyzyjny
chemiczny: kosmetyczny, farmaceutyczny, środków czystości, nawozów, tkaniny syntetyczne, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja farb, lakierów, środki ochrony roślin, produkcja materiałów wybuchowych
mineralny: produkcja materiałów budowlanych, przemysł szklarski, ceramiki szlachetnej
drewno-papierniczy: drewny, celulozowy i papierniczy
lekki: odzieżowy, skórzany, włókienniczy
spożywczy: produkcja cukrownicza i cukiernicza, mięsny, rybny, tłuszczowy, mleczarski, owocowo-warzywny, młynarski.
Huty żelaza;Katowice(Dąbrowa Górnicza),Nowa Huta Kraków,Zawiercie,Częstochowa,Stalowej Woli,Ostrowcu Świętokrzyskim,Stołczyn(szczecin),Warszawa
Huty Metali kolorowych;
Miedzi; Legnica,Głogów
Cynku i ołowiu; Katowice-Szopienice, Miasteczko Śląskie
Aluminium;Konin
Przemysłowo Chemiczne;
Rafi ropy naftowej;Płock,Gdańsk,Jasło,Gorlice,Czechowice-Dziedzoce,Trzebinia
Prod nawozów sztucznych; Puławy,Włocławek(nad Wisłą),Police(szczenina), Kędzierzyn Koźle
Opony;Olsztyn,Dębica
Farmaceutyczny;Kraków,Poznań,Kutno,Pabianice
Przem elektro maszynowy; Nowy Sącz(dolina Krzemowa),Warszawa,Poznań,Wrocław,Toruń
TV;Pruszków,Piaseczno
Mebl:Swarzędz,Olsztyn,Radomsko,Kalwaria
Zeszyty;Strze,Wałbrzych,Kwidzyn,Świecie,(Klucze)
Cukierniczy;Wawel-Krk,Wedel-Warsz,Goplana-PoznańKopernik-Toruń,Princepolo-Cieszyn Olza
Włókienniczy;Bielsko Biała,Andrychów,Łódź ,Bielawa,Częstochowa,Zawiercie
GOP Surowce; węgiel kamienny,rudy cynku i ołowiu,srebro
Przemysł; wydobywczy,hutnictwo,energetyczny
Okręg RESTRUKTURYZOWANY(likwidacja i łączenia mniej wydajnych kopalni i zakładów prywatyzacja,budowa nowoczesnych zakładów,wprowadzenie nowoczesnych technologii,zmniejszenie emisji zanieczyszczeń środowiska)Brak wyraźnej dominacji jednego ośrodka,Ważniejsze ośrodki przemysłowe

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Polska polityka zagraniczna po 1989r

WSTĘP
Polityka zagraniczna każdego państwa, niezależnie od deklaracji na ten temat, jest określona przez jego ustrój wewnętrzny, politykę sił stojących u władzy i wywierających na nią decydujący wpływ. Polska dąży niezmiennie do...

Makroekonomia

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ujęciu teoretycznym.Czy Polska jest atrakcyjnym krajem dla BIZ

Środowisko Biznesu Europejskiego - praca na potrzeby modułu ŚBE


Temat: Wyjaśnij ( w ujęciu teoretycznym ) znaczenie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego takie inwestycje.
Oceń uwzględni...

Edukacja europejska

Unia Europejska a Polska, problemy związane z wejściem


„Unia Europejska a Polska, problemy związane z wejściem”

Unia Europejska to porozumienie 15 krajów, które nie rezygnując ze swej
tożsamości narodowej, chcą ze sobą jak najścislej współpracować.
Do najważniej...

Wiedza o społeczeństwie

Polska a Unia Europejska - związki Polski z państwami Unii Europejskiej i innymi państwami europejskimi

Droga Polski do Unii Europejskiej jest bardzo długa i bardzo ciężka. Przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza dla Polski wielką szansę dziejową. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej nasz kraj może wreszcie zakończyć rozdział obfituj...

Edukacja europejska

Polska a Unia Europejska

Wspólnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotów towarowych koncentrowała się na obszarze byłej RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej). Co...

Edukacja europejska

Unia Europejska a Polska


Unia Europejska
a
Polska

Spis Treści

1. ..NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
• Traktat Paryski 3
• Traktaty Rzymskie 4
• Jednolity Akt Europejski 6
• Traktat o Unii Europejskiej 7
• Trakta...