Prawo cywilne

Prawo cywilne - ściaga w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo cywilne

Prawo cywilne z Gwsh

Prawo cywilne – książka

STOSUNEK CYWILNO – PRAWNY

Stosunki cywilno-prawne należy rozumieć tę grupę stosunków prawnych, które określone są przez dyspozycje norm prawa cywilnego. Podstawowym znamieniem stosunków cywiln...

Prawo

Prawo cywilne - wykład

Pojęcie prawa cywilnego.

Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o doniosłości majątkowej oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe.
Kryterium przedmiotu regulacji prawnej – prawo cywilne reguluje stosunki prawne o charakter...

Prawo

Prawo cywilne UwB - wykłady.

I CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Pojęcie prawa cywilnego

1. Przedmiot – stosunki cywilno-prawne
2. Podmioty – osoby fizyczne i prawne
3. Metoda regulacji – pr. cywilne opiera się na zasadzie równości stron, żadna ze stron n...

Prawo cywilne

Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE


CZEĘŚĆ OGÓLNA

PRAWO CYWILNE
Podział podstawowy (pandektowy) PC :
v Część ogólna- dot. Norm mających zastosowanie do wszystkich stosunków, to grupa przepisów wyciągniętych przed nawias
v ...

Prawo cywilne

Prawo cywilne

PRAWO – zespół norm(regulujących stosunki społeczne) ustanowionych przez państwo. może być
prawo naturalne (zespół zasad mających kierować światem przyrody i życiem człowieka, prawo obowiązujące niezależnie od woli człowieka...

Prawo cywilne

Prawo cywilne

1. PRAWO CYWILNE

Jest to prawo zajmujące się stosunkami materialnymi i niematerialnymi , jest częścią szeroko rozumianego prawa prywatnego , tj. regulującego stosunki między autonomicznymi podmiotami .Autonomiczność podmiotów prz...