Wpływ reklamy na życie codzienne człowieka

Reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei. Reklama przybiera różną postać - od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej. Czasami reklama występuje w formie ukrytej - np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat - co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego.
Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy - np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca - co jest na pograniczu reklamy i korupcji.
Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi.
Każdy człowiek na pewno nie raz spotkał się w życiu z reklamą. Taki spot wywołuje w nas wiele pytań. Czy produkt jest dobry? Czy jest wart zakupu? Wtedy to udajemy się po poradę kolegów. Po wspólnej rozmowie dochodzimy do wniosku, że produkt jest wart zakupu, poczym idziemy do sklepu. Wtedy to stajemy zaniepokojeni tym co zobaczyliśmy. Często jednak mimo ceny, która nie jest zbyt mała człowiek decyduje się na zakup produktu czy też usługi. Po pewnym czasie okazuje się, że nie jest to rzecz idealna i nie sprostuje wielu naszym oczekiwaniom. Wtedy zastanawiamy się dopiero, dlaczego producent zareklamował przedmiot zakupu. Może właśnie zrobił to po to, byśmy kupili coś, co nie jest warte ceny i ktoś bardzo dobrze o tym wie, ale chce sprzedac owy produkt.
Innym przypadkiem może być zareklamowanie nowo powstałej firmy. Nie raz w telewizji, gazecie, radiu, czy Internecie napotykamy się na nowy produkt, którego dotychczas nie widzieliśmy. Zachodzimy do sklepu, kupujemy i produkt faktycznie jest dobry i nie drogi. Wtedy polecamy go znajomym, oni idą i kupują, a cena automatycznie rośnie. Podobnie jest z usługami. Gdy napotkamy się na nowo powstałą firmę, a ceny są zaskakujące pozytywnie, postanawiamy skorzystac i wcale nie okazuje się to złym ruchem. Wtedy to my stajemy się chodzącą reklamą produktu. Rozpowszechniamy usługodawcę wśród przyjaciół, ale nic z tego nie mamy, w przeciwieństwie do korporacji zajmujących się masowym drukiem reklam. Dlatego też często stajemy się ofiarą producenta, ponieważ po pierwsze kupujemy często wadliwy lub zły produkt. Po drugie stajemy się reklamą, która nic nie kosztuje. Oczywiście jeśli produkt czy też usługa nie jest warta polecenia, usiłujemy wszystkich zniechęcic do wydania pieniędzy.
Najczęściej reklama wpływa na człowieka, który przez długi czas siedzi w domu. Nie wychodzi, nie wie co można kupic i za ile. Wtedy najbardziej korzystają reklamy telewizyjne typu „Telemarket”. Naciągają one potencjalnego kupca na produkt, który jest nieskuteczny, niewydajny lub wadliwy. My płacimy, a po odbiorze okazuje się, że produkt nie jest tak dobry jak pokazała reklama. Niestety wtedy już nic nie możemy zrobic. Pieniądze przepadają.
Argumentując stwierdzam, że reklama ma ogromny wpływ na życie człowieka. Zawsze należy jednak pamiętac, że dobry produkt nie potrzebuje reklamy i nie zawsze co najdroższe jest najlepsze. Tak więc jak się okazuje reklama ma wpływ na życie ludzi nie zawsze dobry. W gruncie rzeczy w każdej reklamie jest jakiś mankament.

Dodaj swoją odpowiedź
Psychologia

Telewizja - społeczny wpływ tego medium.

„Podstawowa reguła telewizji: program, który chociaż częściowo można zrozumieć z zasłoniętymi oczyma lub zakrytymi uszami - jest zły.”
Eugen Kogon

Komunikacja językowa ma charakter społeczny i może się odbywać przy b...

Reklama

Reklama jako zjawisko kulturowe.

„Środki masowego przekazu nie niosą ze sobą ideologii, same są ideologią. To stanowisko, które określiłem jako katastroficzne, zakłada jeszcze jeden argument: nieważne co będziecie mówili poprzez kanały masowej komunikacji w momencie,...

Etyka

Moralność, prawo a moralność,powinności etyczne zawodów prawniczych.

Na początku swojej pracy chciałbym zdefiniować, co to jest moralność. Więc moralność to zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre (prawidłowe, nieszkodliwe), a co złe (nieprawidłowe, szkodliwe).Moralność można definiować,...

Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

Rewolucja przemysłowa

W latach 1815 - 1870 w Europie Zachodniej i w krajach Ameryki Północnej nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu i gospodarki. Było to głównie związane z przemianami technicznymi w przemyśle i rozwojem masowej ...

Biologia

Odżywianie się człowieka

Odżywianie

Jest to pobieranie przez organizm z otaczającego środowiska różnorodnych substancji, zwanych pokarmowymi i uzyskiwanie z nich związków potrzebnych ciała oraz wytwarzania energii.
Energia
Pierwotnym źródłem ca...