Przegląd usług internetowych

Internet to bogactwo informacji. Znajdziemy w nim wszystko od wiadomości po rozrywkę. Możemy dzięki niemu łatwo się komunikować i przekazywać innym różnego rodzaju pliki i dokumenty. A w korzystaniu z Internetu pomagają nam takie usługi jak:
1. Poczta elektroniczna, e-poczta (ang. electronic mail, e-mail).
To jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie do przesyłania e-maili używany jest protokół Simple Mail Transfer Protocol. Poczta elektroniczna pozwala każdemu, kto ma dostęp do Internetu, wysyłać pisemne wiadomości, pliki i obrazy do innych osób mających połączenie z Internetem w każdym miejscu świata i to niemal natychmiast!
2. Przeglądanie stron internetowych – WWW.
World Wide Web (w skrócie określany jako WWW lub Web) – hipertekstowy, multimedialny, sieciowy (TCP/IP) system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji. WWW jest często błędnie utożsamiane z całym Internetem, w rzeczywistości stanowi tylko jedną z jego najpopularniejszych usług. Aby uzyskać dostęp do tak udostępnianej informacji, trzeba posłużyć się programem komputerowym, który nazywamy przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się z serwerem internetowym, skąd pobiera pewien zbiór informacji określany jako strona internetowa. Strona internetowa może zostać wyświetlona, przeczytana przez program czytający, zapisana w lokalnym systemie plików czy wydrukowana. Zawartość strony internetowej jest hipertekstem, co znaczy, że użytkownik oglądając stronę internetową może podążać za hiperłączami, które przenoszą go do innych stron internetowych w ramach tego samego serwera internetowego lub innych dostępnych w ramach sieci.
3. Grupy dyskusyjne USENET.
Ideą grup dyskusyjnych jest wymiana informacji pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami w sieci Internet w danym temacie. Usługa ta polega na wysyłaniu wiadomości przez uczestnika określonej grupy, na adres serwera wybranej grupy dyskusyjnej. Nazwa grupy dyskusyjnej zwykle związana jest z jej tematyką i składa się ze słów określających temat oraz konkretne zagadnienie tematu (słowa oddzielone są kropkami), np. nazwa polskiej grupy dyskusyjnej pl.praca.oferowana wskazuje, że dotyczy ona ofert pracy, natomiast pl.praca.szukana dotyczy ogłoszeń w poszukiwaniu pracy. Serwery grup dyskusyjnych przekazują artykuły pomiędzy uczestnikami grup.
Zadaniem serwera jest rozesłanie otrzymanej wiadomości na adresy wszystkich uczestników zarejestrowanych w danej grupie. Oczywiście możemy być uczestnikami kilku grup dyskusyjnych - zależy to tylko od naszych zainteresowań. Istniejące w sieci Internet grupy dyskusyjne obejmują praktycznie wszystkie możliwe tematy. W większości przypadków serwery grup dyskusyjnych są ogólnodostępne, jednakże istnieją również takie, które obsługują grupy zamknięte.
USENET News, USENET - listy dyskusyjne. Podobnie jak grupa dyskusyjna. Jednak w tym przypadku nie są to listy rozsyłane pocztą do wszystkich zainteresowanych użytkowników, ale usługa typu klient-serwer. Do list typu USENET podłączamy się, korzystając ze specjalnego programu klienta.
4. Fora dyskusyjne.
To przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej. Fora dyskusyjne są obecnie bardzo popularną formą grup dyskusyjnych w Internecie. Prowadzą je praktycznie wszystkie portale, większość wortali, znaczna liczba ISP. Są one także powszechne na stronach wielu instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp. a także spotykane są liczne fora zakładane zupełnie prywatnie. Zazwyczaj oprogramowanie do prowadzenia forum pozwala zdefiniować jego właścicielowi lub administratorowi kilka początkowych forów, które są podzielone na tematy zwane czasami wątkami. Wątki te mogą już zazwyczaj tworzyć sami użytkownicy poprzez napisanie nowej wiadomości do danego forum. Następni inni użytkownicy mogą odpisywać na wiadomość, która rozpoczęła wątek, co prowadzi do kontynuacji wątku.
5. Komunikatory internetowe (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM).
Program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa – ang. Instant Messaging) pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, poprzez sieć komputerową, zazwyczaj Internet, (dlatego komunikatory internetowe). Od poczty elektronicznej różni się tym, że oprócz samej wiadomości, przesyłane są także informacje o obecności użytkowników, co zwiększa znacznie szansę na prowadzenie bezpośredniej konwersacji. Najpopularniejsze komunikatory to:
- Gadu-Gadu umożliwia przede wszystkim prowadzenie rozmów tekstowych, udostępnia również między innymi przesyłanie plików, prowadzenie konferencji i rozmów głosowych. Jest to program typu adware – darmowy, ale korzystającym z niego użytkownikom wyświetlają się reklamy.
- Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz wymiany video między użytkownikami programu oraz płatnych rozmów z posiadaczami telefonów stacjonarnych lub komórkowych za pomocą technologii VoIP (Voice over IP) tzw. usługa SkypeOut,[1] Oprócz tego Skype oferuje funkcje bezpośredniej wymiany informacji tekstowych za pomocą ręcznie wpisywanych wiadomości oraz przesyłu plików.
- ICQ. Dzięki programowi ICQ możliwa jest komunikacja z wybranymi użytkownikami sieci i ich wywoływanie na bezpośrednią pogawędkę
6. Telefonia internetowa VoIP (ang. Voice over Internet Protocol).
Technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji, gdy rozmówcy milczą.
7. Radio internetowe.
To radio nadające swoje audycje przez Internet, za pomocą przesyłania strumieniowego, zwykle w formacie MP3, Ogg Vorbis, RealAudio, aacPlus lub Windows Media Audio, często jest radiem amatorskim. Także tradycyjne stacje radiowe wykorzystują Internet jako dodatkowy kanał nadawczy.
8. Telewizja internetowa.
Odmiana telewizji używająca za medium transmisji mechanizmów dostępnych w Internecie. Powszechnie za telewizję internetową uznaje się stację telewizyjną, która udostępnia swoje programy telewizyjne na stronach internetowych. W celu odbioru takich programów potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie (najczęściej darmowe) oraz łącze szerokopasmowe (np.: DSL, Wi-fi, 3G, WiMAX).
9. Telekonferencja.
Jest to usługa, która daje możliwość prowadzenia konwersacji telefonicznej nawet przez kilkudziesięciu rozmówców w jednym czasie. Mają oni do dyspozycji kilka różnych narzędzi takich jak: telefony analogowe, cyfrowe, komórkowe, jak i różnego rodzaju połączeń telekomunikacyjnych, w tym: połączeń radiowych, wizyjnych i poprzez sieci komputerowe.
10. Sklepy internetowe.
Serwis dający możliwość zamawiania produktów przez Internet. Forma ta staje się obecnie coraz popularniejsza z uwagi na wygodę i obniżenie kosztów sprzedaży (i często wynikające z tego niższe ceny towarów), a ponadto daje to możliwość szybkiego porównania cen u wielu dostawców.
11. Aukcje internetowe.
Rodzaj aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem Internetu. Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar. Zakupu dokonuje podmiot, który w ramach licytacji zaproponuje najwyższą cenę.
12. Giełdy internetowe.
Są na nich sprzedawane ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.
13. Bankowość elektroniczna (ang. e-banking).
Forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych. Usługi bankowości elektronicznej są także określane jako telebanking (bankowość zdalna).
14. Gry online.
To gry, które wymagają dostępu do Internetu. Dzielą się na gry działające w przeglądarkach (najczęściej są wykonane we Flashu lub Javie jak i również z wykorzystaniem php) a także rozbudowane gry serwerowe (np. MMORPG). Zaletą tego typu rozrywki jest możliwość ciągłego kontaktu z innymi graczami. Wiele portali internetowych posiada dział gier online.

Dodaj swoją odpowiedź
Systemy i sieci

„Bezpieczenstwo transakcji dokonywanych przez internet”

„Bezpieczenstwo transakcji dokonywanych przez internet”

SPIS TRESCI:1. wstep,
2. dane na temat transakcji internetowych,
3. bezpieczne uslugi bankow,
4. zakupy przez internet,
5. badanie Urzedu Ochron...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Obsługa klienta w gospodarce elektronicznej

Wstęp
W każdej działalności na współczesnym rynku centralne miejsce w strategii sprzedaży zajmuje klient. To klient decyduje o sukcesie bądź porażce firmy w dłuższej perspektywie. Umiejętność współpracy z klientem, poprawność ...

Ekonomia

System płac w Polsce.

PŁACA,

Kategoria ekon.-prawna, oznaczająca wszystkie należności za pracę przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy na podstawie stosunku pracy; nie należą do płacy dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych u...

Prawo karne

Walka z cyberprzestępczością a naruszenie praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym

Zakład Komparatystyki Prawniczej
Wydział Prawa
Uniwersytet Rzeszowski

Referat na temat:
„Walka z cyberprzestępczością a naruszenie
praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym”

Napisany w ramach przedm...

Politologia

Miasta partnerskie Lublina

Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii

Paweł Piotr Błasiak

Miasta partnerskie Lublina

Praca magisterska napisana
w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych
pod kierunkiem
p...