Systemy i sieci

Systemy i sieci

Mały wstep do crackingu.

I - Zasada dzialania programu

W tym kursie ?zasady dzialania crackingu? zajmiemy sie patchowaniem programu napisanego przez nas samych. Do tego celu potrzebowac bedziemy kompilator jezyka C (Dev C ), kompilatora assemblera (masm oraz nasm),...

Systemy i sieci

Ogólne - odpowiedzi na pytania

1. Podaj zasady obliczania wartości dziesiętnych liczb zapisanych w systemie dwójkowym

Przyjmujemy że każda pozycja musi być przemnożona przez 2 która jest podniesiona do odpowiedniej potęgi (Licząc od prawej strony od 0 do n - 20...

Systemy i sieci

Bezpieczna wymiana danych w internecie

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa WWW

Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, że WWW nie wymaga specjalnych zabezpieczeń - po co zabezpieczać informację w tak publicznym medium? Oto kilka przykładów, świadczących o ty...

Systemy i sieci

Architektura procesora 8086/8088

Nie ma odnośnika do UTK więc daje to tutaj :)

W ARCHITEKTURZE PROCESORA MOŻNA WYRÓŻNIĆ DWA PODSTAWOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE:

- JEDNOSTKĘ WYKONAWCZĄ, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYKONANIE OPERACJI ARYTMETYCZNYCH I LOGICZNYCH W ZAL...

Systemy i sieci

Opis systemu administrowania budynkami biurowymi Wieża

System Wieża przeznaczony jest do administrowania budynkami biurowymi. Automatyzuje on cały tryb detekcji i usuwania usterek w budynku, począwszy od zgłoszenia klienta (najemcy powierzchni biurowej), poprzez analizę zgłoszenia i powiadomienie ...

Systemy i sieci

IPv6

Wstęp

Aktualnie jednym z istotnych problemów Internetu jest brak wolnych adresów
IP. Problem ten jest częściowo rozwiązywany poprzez stosowanie translacji
adresów (NAT). Globalnym rozwiązaniem tego problemu jest aktualnie ro...

Systemy i sieci

Windows 2000 Proffessional

Lista nowych rozwiązań wprowadzonych w Windows 2000 jest wyjątkowo długa, a wiele z nich zasługuje na oddzielne podręczniki. Ja przedstawię najważniejsze innowacje.

Bez względu na to, czy uważasz się za przyjaciela Microsoftu , c...

Systemy i sieci

Rodzina Procesorów AMD K6

Poniższa praca w formacie .pdf traktuje o:
AMD K6 - procesorze klasy Pentium produkowanego przez firmę AMD, następcy K5.
...

Systemy i sieci

Wyświetlacz widmowy

prezentuje prace dyplomowa pt.wyswietlacz widmowy w formacie pdf...

Systemy i sieci

CRM

W czasie ostatnich dziesięcioleci zaczęto przywiązywać coraz większą uwagę do relacji z klientami. Firmy zaczęły zmieniać swoją strategię – zamiast koncentrować się na walce o wielkość udziałów w rynku, skupiły się na walce o u...

Systemy i sieci

Internet

SKŁADNIKI INTERNETU

Sieć Internet to "pajęczyna" - WWW (World Wide Web). WWW to obecnie najintensywniej rozwijająca się usługa dostępna w sieci Internet. Idea WWW powstała w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząsteczek (CERN) w Szw...

Systemy i sieci

Max OS X

Mac OS to system operacyjny dla komputerów Macintosh firmy Apple. Był to pierwszy ogólnodostępny system operacyjny wyposażony w graficzny interfejs użytkownika (GUI). Wcześniejsze komputery Apple pracowały w oparciu o interfejs znakowy. Idea...

Systemy i sieci

Krótko o interfejsie Centronics

Interfejs Centronics w wersji oryginalnej - łącze jednokierunkowe przesyłające informacje od komputera do drukarki - był przeznaczony jedynie do tego zadania, co wynikało z braku potrzeby dwukierunkowej komunikacji z drukarką. Ostatecznie sta...

Systemy i sieci

Baza NDS

Jak sam tytuł wskazuje jest to praca o NDS....

Systemy i sieci

Opis dowolnego routera

Co to jest Router?

Urządzenie lub program łączące dwie sieci komputerowe (np. LAN z siecią internet) i odpowiedzialne za przesyłanie informacji pomiędzy tymi sieciami. Najpopularniejszym zastosowaniem ruterów jest możliwość rozdz...

Systemy i sieci

Systemy informacyjne w bankowości

SYSTEMY INFORMACYJNE W BANKOWOŚCI

Autonomiczne (produktowe)-opracowane do obsługi działań związanych z określonym produktem bankowym(obsługa lokat, kredytów), systemy najstarszej generacji, ale nadal wiele banków z nich korzysta, p...

Systemy i sieci

Systemy liczbowe.

Dla nas, ludzi naturalnym sposobem prezentacji liczb jest system dziesi.tny. Oznacza to, .e wyro.niamy dziesi.. cyfr. S. nimi: zero, jeden, dwa, trzy, cztery, pi.., sze.., siedem, osiem oraz dziewi... Oznacza si. je odpowiednio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,...

Systemy i sieci

Telewizja Kablowa, CATV

Telewizja kablowa jest to system, w którym programy telewizyjne doprowadza się do abonentów droga przewodową. W najprostszym rozwiązaniu taki system sprowadza się do instalacji anteny zbiorczej, z której po odpowiednim wzmocnieniu doprowadza ...

Systemy i sieci

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe
Sieć jest zbiorem komputerów, połączonych ze sobą w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych. Sieć pozwala na łatwą wymianę plików i informacji, umożliwia wspólne korzystanie z wyposażenia: ...

Systemy i sieci

Architektura procesora 8086,8088

patrz załącznik......

Systemy i sieci

Konfigurowanie środowiska w systemie Win 2000

dokument w formacie pdf. Jest to dosyć profesjonalnie zrobiona praca....

Systemy i sieci

Podpis elektroniczny

w załączniku prezentazja i opis...

Systemy i sieci

Implementacja, komunikaty w linux.

Implementacja ma na celu przeprowadzenie wdrożenia i integracji systemu z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, aby zminimalizować ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu firmy.
A także jest procesem pisania programu (kodu źródłow...

Systemy i sieci

UMTS!!! (telefonia trzeciej generacji-działanie itp.) z rysunkami!!:-)

Universal Mobile Telecommunications System. W Polsce nazywamy go technologią komórkową trzeciej generacji o charakterze globalnym lub po prostu UMTS. UMTS to integracja wszelkich, dotychczasowych systemów komunikacji ruchomej (komórkowych, sate...

Systemy i sieci

Scharakteryzować sieci typu Lan i Wan.Opisać standardy i topologie.

W ciągu ostatnich 20 lat sieci komputerowe stały się wszechobecne. Od najprostszych sieci łączących kilka komputerów w tym samym bloku, poprzez lokalne sieci firmy Intranet, aż do globalnej sieci łączącej komputery znajdujące się w dowo...