Ekonometria

Ekonometria

Model ekonometryczny

Treść pochodzi z serwisu www.kupakcje.pl można znaleźć tam dane makroekonomiczne do gretla.

Budowa modelu i prognozowanie

Aby dokonać prognozy stóp zwrotu szeregu czasowego należy najpierw zbudować pewien model, który w...

Ekonometria

Statystyka - wzory

tresc w załączniku...

Ekonometria

Model ekonometryczny

model ekonometryczny opisujacy zaleznosc zbiorów zbóż w 16 wojewodztwach w roku 2005...

Ekonometria

Ekonometria praca

Praca zaliczeniowa EKONOMETRIA

Obserwowano w okresie 10 miesięcy jak na wielkość produkcji w przedsiębiorstwie A(Y) wpływa wartość środków obrotowych w tyś. Zł (x1) i wartość majątku trwałego w mln. Zł.(x2)
Zebrano nast�...

Ekonometria

W jakim stopniu prognozy gospodarcze są wróżeniem z fusów

polska - Artykuły - Polska
Autor Henryk S.Tuszyński

Prognozowanie rozwoju sytuacji w każdej dziedzinie jest trudne i ryzykowne. Wymaga zaawansowanej wiedzy, sporego doświadczenia i sprawnie działającej wyobraźni. Niekiedy możn...

Ekonometria

Badanie normalności składnika resztowego

w zał...

Ekonometria

Model dla Kenii - export - z zastosowaniem programu Gretl

Treść macie w załączniju;P

Dane do modelu pochodziły z Penn World Table.
Model jest w constans price, czyli dla cen stałych.

Szczególnie przydatny studentom WSB, pozdrawiam, mam nadzieje, że sie przyda....

Ekonometria

Klasyfikacja modeli i podstawy ekonometrii

Bardzo przydatne dla wymagających wykładowców......

Ekonometria

Reklamacje

Reklamacja to roszczenie kupującego lub sprzedającego towar w stosunku do swego kontrahenta spowodowane niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem warunków kontraktu. Roszczenia kupującego w stosunku do sprzedającego może powstać z powodu ni...

Ekonometria

Szacowanie parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi

Szacowanie parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi.
Praca z tabelami w załączniku...

Ekonometria

Model ekonometryczny

wybór modelu ekonometrycznego na podstawie danych - przykładowe zadanie...

Ekonometria

Ogólna charakterystyka makro i mikroekonomii - 70 stron

wykłady, wykresy w załączniku...

Ekonometria

Budżet państwa

Budżet państwa

W państwie bardzo duże znaczenie ma budżet oraz oparta na nim gospodarka budżetowa.
Budżet jest podstawowym planem finansowym państwa
(jednostek samorządu terytorialnego), który ma dyrektywny charakter. ...

Ekonometria

Model ekonometryczny -THOMSON

Praca w załącznikach....

Ekonometria

Podstawy ,definicje ,wzory -41pytan i odpowiedzi

Niniejsza praca moze być uznana za kompedium podstawowych twierdzeń i zagadnień z ekonometrii klasycznej (w załączniku) 41 pytań i odpowiedzi -szczególnie polecana dla studentów Politechniki Koszalińskiej .Opracowano na podstawie notatek z ...

Ekonometria

Badanie symetrii składnika resztowego

w załączniku...

Ekonometria

Projekt modelu liniowego

projekt zawiera rozwiązanie modelu liniowego przy pomocy trzech programów- głównie exel i gretl a sprawdzenie w statsitice. oceniony na bdb ;) mam nadzieje ze am się przyda ;) powodzenia
gdyby ktoś z Was miał problem-slużę pomocą ;)...

Ekonometria

Model ARIMA

MODEL DLA KENII - EKSPORT
1. ESTYMACJA
1.1 Hipoteza:
ekspo t = α 0 + α 1*ekspo t-1 + α2*time t + α3*impor t + α4*impor t-1 + α5*wydat t + α6*wydat t-1 + α7*inwes t + α8*inwes t-1 + α9*konsu t + α10*konsu t-1 + ξt

Pr...

Ekonometria

Model ekonometryczny

Jakakolwiek tersc do tego...

Ekonometria

Ekonometria i prognozowanie procesów ekono - zadanie

Wartość zmiennej objaśnionej y oraz potencjalnych zmiennych objaśniających przedstawia tabelka, Wykorzystując metodę analizy współczynników korelacji i Metode Hellwiga wybrać dla modelu zmienne objaśniające....

Ekonometria

Ekonometria tylko teoria - ściaga

RODZAJE MODELI:
I)
1) przyczynowo-skutkowe (koszty-produkcja)
2) symptomatyczne – brak przyczyna-skutek
3) tendencji rozwojowej – „t”
4) autoregresyjne – objaśniane występują jako zm. ob.-jące t-1
II)
1) s...

Ekonometria

Teoria

REGRESJA LINIOWA PROSTA

*Dwie zmienne ilościowe:* 1 zależna (Y) 1 niezależna (X)
b0,b1-parametry trzeci parametr: (wariancja błędu losowego)
b0-wyraz wolny b1-współczynnik kierunkowy
*Miara dopasowania modelu do danych...

Ekonometria

Mikroekonomia

1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych.
Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakci...

Ekonometria

Metoda Hellwiga doboru zmiennych do modelu

w zał...

Ekonometria

Prognozowanie i symulacje

PROGNOZOWANIE -potrzeba prognozowania wynika z niepewności przyszłości i opóźnienia w czasie między momentem podejmowania decyzji a wynikłymi z niej skutkami
PROGNOZOWANIE -to proces wnioskowania o przewidywanym kształtowaniu się zjawis...