Język polski

Recenzja spektaklu pt.: „Król Edyp”.

Dnia 9 listopada 2005 roku wraz z klasą i wychowawczynią wybraliśmy się na spektakl pt.: ?Król Edyp? do Teatru Śląskiego w Katowicach. Reżyserem całego przedsięwzięcia był Grzegorz Kempinsky wspaniały reżyser i wykładowca na uczelni w...

Język polski

„Jestem uczciwym Niemcem”. Czy zgadzasz się z opinią profesora Sonnenbrucha?

Profesor Sonnenbruch, jeden z głównych bohaterów utworu Leona Kruczkowskiego pt.: „Niemcy”, bardzo często powtarzał, że jest „uczciwym Niemcem”. Uważa się za człowieka zupełnie w porządku wobec wszystkich. Człowiek uczciwy to oso...

Wiedza o społeczeństwie

Czy w twoim środowisku zauważasz patologie społeczne? Jeśli tak to określ ich typ i przyczyny.

Na pierwsze pytanie zawarte w temacie pracy jestem w stanie odpowiedzieć od razu. Oczywiście że w środowisku w, którym żyję istnieją patologie społeczne. Wydaje mi się że każdy w swoim życiu spotkał się z nimi nie raz czy to w najbli...

Socjologia

Zjawisko prostytucji wśród kobiet

ZJAWISKO PROSTYTUCJI WŚRÓD KOBIET
Wstęp
Rozdział I
Prostytucja

1. Definicje prostytucji. Podział.
2. Prostytucja w Europie. Normy prawne a stany faktyczne.

Rozdział II.
Metodologia badań własnych.
1...

Język polski

Średniowiecze

1. Ramy czasowe, pojęcia: uniwersalizm, teocentryzm, augustynizm, franciszkanizm, tomizm, scholastyka, asceza, hagiografia, memento mori, dans makabr, (taniec śmierci).
2. ” Legenda o św. Aleksym" - wzór ascety.
3. „Pieśn o Rol...

Reklama

Nieuczciwa konkurencja w reklamie

Nieuczciwa konkurencja w reklamie
I-reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka
Coraz częściej formułowane są zarzuty uchybiające godności człowieka i dyskryminacji ze względu na płeć wobec reklam, w ...

Psychologia

Wypalenie zawodowe.

Praca wywiera ogromny wpływ na dobre samopoczucie człowieka – to absolutnie pewne. Ci z nas, którzy swoją prace lubią, mają o wiele więcej sił witalnych niż ci, co jej nie znoszą. Gdy ktoś oddaje się zajęciu, którego nie cierpi albo ...

Język polski

Czy śmiech niekiedy może byc nauka

Tak, śmiech moze byc nauka.Po pierwsze spójrzmy na bajki. Są one śmieszne, a za razem uczą człowieka, jakie postępowanie jest złe, jak nie powinno się robić. Przykładem bajki jest utwór Ignacego Krasickiego, pod tytułem „Szczur i Kot...

Edukacja europejska

Globalizacja – próba definicji

W swojej pracy chciałabym bliżej zastanowić się nad istotą i znaczeniem terminu „globalizacja” , podjąć próbę jego zdefiniowania.
Pojęcie „globalizacja” prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiło się w słowniku Webstera wydanym...

Pedagogika

Projekt socjalny

Temat projektu socjalnego ? Nie taki diabeł straszny?

SPIS TREŚCI
WSTĘP ............................................................................................................. 3
ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIA PROJEKTU SOCJALNEGO...

Język polski

Model interpretacji dramatu.

MODEL INTERPRETACJI DRAMATU

1. Wstępne rozpoznanie całości
a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu poszukiwań
b) sformułowanie wstępnej tezy interpretacyjnej

2. Relacja: nadawca-adresat
a)...

Kosmetologia

Chemia kosmetyczna- cz.8 Ketony, etery i estry

Temat: ketony.

Ketony- związki organiczne posiadające grupę ketonową .

Przedstawicielem jest aceton CH3COCH3 bądź . Jest to bezbarwna ciecz o charakterystycznej woni, łatwo palna, w przemyśle kosmetycznym stosowana jako r...

Administracja

Historia administracji

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

Powstało na podstawie konstytucji podpisanej przez Napoleona w 1807 roku. Opracowana została ona według jego wskazówek, w niewielkim stopniu uwzględniała propozycje zgłaszane przez stronę polską. Ustrój polit...

Język angielski

Nazwy tygodnia i miesiąca

Monday ? poniedziałek
Tuesday ?wtorek
Wednesday ? środa
Thursday ? czwartek
Friday ? piątek
Saturday ? sobota
Sunday ? niedziela

Styczeń ? January
Luty ? February
Marzec ? March
Kwiecień ? April

Język polski

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin życia?

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin życia? Dlaczego wybitni scenarzyści, autorzy najlepszych spektakli nadal przedstawiają tą historię w znakomitych filmach, przedstawieniach? Dl...

Język polski

"Przed drzwiami stomatologa" - opis przeżyć wewnętrznych

Przed drzwiami stomatologa

Siedzę na korytarzu czekając na moją kolej u dentysty. Przede mną weszła kobieta, która również miała przerażoną minę. Obawiałem się tej wizyty, ponieważ u stomatologa odczuwam nieznośny ból. Prz...

Prawo

Stosunek pracy - umowa o pracę

Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i zawierać jasne określenie przede wszystkim: rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, terminu rozpoczęcia i wynagrodzenia. Pracodawca powinien najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia ...

Historia

Wojna koreańska

Półwysep Koreański od 1910r. Był we władaniu Japonii. Po kapitulacji Japonii tereny Korei na południe od 38 równoleżnika zarządzane były przez Amerykanów, ziemie na północ od niego zaś przez Związek Radziecki.
<...

Technologia produkcji roślinnej

Siew i ochrona rzepaku

SIEW I OCHRONA RZEPAKU

1. Siew rzepaku ozimego
- prawidłowy siew decyduje w znacznej mierze o powodzeniu uprawy rzepaku
- do siewu należy używać tylko nasion kwalifikowanych
- zaprawianie nasion chroni młode rośliny rzepak...

Turystyka i rekreacja

Teczka imprezy - krajowa wersja2

Całość w załączniku - tabele...

Język polski

Felieton o grafitti

,,Grafitti sztuka czy wandalizm” –Felieton

Jak wygląda graffiti, wie każdy. Widać je na murach, pociągach i autobusach. Na klatkach schodowych w blokach i skrzynkach na listy. Dosłownie wszędzie. Czasem to tylko kilka liter lub s...

Kosmetologia

Ziołolecznictwo- zastosowanie w kosmetyce

ZIOŁOLECZNICTWO

Stosowanie leków pochodzenia naturalnego jest tak stare jak ludzkość. Praźródłem wszystkich leków jest przyroda - ożywiona i nie ożywiona - w szczególności zaś królestwo roślin. W ciągu kilku tysięcy lat wa...

Biologia

Szkarłupnie

SZKARŁUPNIE
Szkarłupnie żyją wyłącznie w wodach morskich i strefach dennych. Należą do nich liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce i strzykwy. Są one ważnymi skladnikami ekosystemow, od przybrzeznych srodowisk aż po głebiny na ...

Socjologia

Przemoc symboliczna

Temat: Dokonaj analizy porównawczej różnych języków przemocy symbolicznej akcentując stopień i zakres ich wpływu na dyspozycje poznawcze człowieka.


Twórcą teorii przemocy symbolicznej był Pierre- Felix Bourdieu.1 W swoich...

Kulturoznawstwo

Społeczeństwo sieciowe a jednostka - na podstawie teorii Maneula Castellsa

Ogólny schemat koncepcji społeczeństwa sieciowego zasadniczo wykreował się w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Jego propagatorem był Manuel Castells, który za-warł swe poglądy w trylogii zatytułowanej „The Information Age: Eco...