Napisz modlitwę powszechną. Daje naj.

Napisz modlitwę powszechną. Daje naj.
Odpowiedź

Ojcze Najwyższy, Ojcze Kochany, Ojcze Nieskończony, Ty, ktry znasz nas wszytskich doskonale, który czuwasz nad nami i chcesz, abyśmy nie bacząc na stawiane przed nami pokusy, mogli śmiało dotrzeć do celu, jakim jest życie wieczne z Tobą, spraw, abyśmy wypełniali Twoją wolę, abyśmy mieli dosc siły na reprezentowanie Ciebie na ziemii. Prosimy Cię o wybaczenie grzechów powszednich Dokonanych pod wpływem szatana i Przyrzekamy godnie wypełniac Twoją wolę. Amen. Kiedyś podobne zadanie miałam.^^

Módlmy się za kapłanów, aby swoją posługą umacniali w wierze lud Boży. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmując swoje decyzje kierowali się dobrem ogółu narodu. Módlmy się za prześladowanych za wiarę, aby ufając Bożej opatrzności byli nieczuli na obelgi i przeciwności. Módlmy się za chorych, aby w cierpieniu na nowo odkrywali obecność Chrystusa w trudnych chwilach swojego życia. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dobry Bóg otworzył im bramy nieba. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy byli przykładem dobrego życia dla innych. No i np w okresie przed Bożym Narodzeniem może być coś takiego: Módlmy się za ubogich i bezdomnych, by w trakcie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zaznały ciepła rodzinnego. Mam nadzieję że pomogłam ;)

Módlmy się za Maryje matke nasza by inne matki btały z niej przykład ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci aby szanowały matki swoje ciebie prosimy Módlmy się za rodziny rozbite aby iche dziemogły liczyć na wsparcie matczyne i ojcowskie ciebie prosimy Módlmy sie za nasze matki aby były obdarzone zdrowiem i radością z dzieci swoich ciebie prosimy Módlmy sie za matki nie żyjące już aby ich dzieci pamiętały o nich w swoich dzisiejszych modlitwach ciebie prosimy Módlmy się za nas samych abyśmy nie tylko dzisiaj pamietali o swoich matkach ale zawsze ciebie prosimy

Dodaj swoją odpowiedź