co oznacza poświęcenie ognia

co oznacza poświęcenie ognia
Odpowiedź

ogień jest symbolem Jezusa a iskra wykrzesana wyjścia z grobu oznacza to więc: Chrystus wyszedł z grobu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opracowanie wszystkich epok, dokładna interpretacja wszystkich lektur i wierszy

A N T Y K
1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowa...

Język polski

Antyk, barok i odrodzenie

Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery.
Babilon: 2000 pne, "Gilgameusz i Eunmalisz"
Grecja:
1. epika - Homer, rapsodowie, oidowie- śpiewacy
2. liryka - Symonides, Tyrtejos, Safona, Tespis
3. dramat - Ajschylos, Sofokles, ...

Język polski

Bohaterowie zbuntowani

Od wieków ludzie się buntują, świadczą o tym rewolucje te krwawe i obyczajowe, które może nie powodowały przewrotów politycznych, zmiany rządów, ale głęboko zmieniały codzienne życie. Rewolucje w modzie, bo czyż nie było rewolucją ...

Język polski

Patriotyzm - od romantyzmu do współczesności

PATRIOTYZM
„Patria” znaczy z greckiego - ojczyzna. Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywatne na rzecz swojego kraju. Literatura polska zawiera wiele przejawów patrio...

Język polski

Hans Memling - Tryptyk "Sąd Ostateczny".

Tryptyk Hansa Memlinga pod tytułem „Sąd Ostateczny” powstał w XV wieku, w latach 1464-1473. Po prawej stronie obrazu znajduje się niebo, po lewej piekło, a w środku najprawdopodobniej czyściec lub ziemia. Na malowidle widać sprawiedliwo�...