Zanalizuj fraszkę Jana Kochanowskiego ,,O żywocie ludzkim" w kilku zdaniach.

Zanalizuj fraszkę Jana Kochanowskiego ,,O żywocie ludzkim" w kilku zdaniach.
Odpowiedź

Kochanowskiego pt. O żywocie ludzkim, zgodnie ze swym tytułem, traktuje o życiu człowieka. Temat ten podejmowany był przez poetę również w wielu innych utworach, nie tylko Fraszkach, ale również Pieśniach, z których wyłania się koncepcja życia człowieka jako ciągłej daremnej walki ze zmienną Fortuną. I w omawianej fraszce odnajdujemy myśl o zmienności i niepewności ludzkiego losu:  Liczę na naj :) 

Dodaj swoją odpowiedź