Wyjaśnij pojęcia: Papież,Chrześcijanie,Piasno św.

Wyjaśnij pojęcia: Papież,Chrześcijanie,Piasno św.
Odpowiedź

Papież - głowa kościoła katolickiego. Chrześcijanstwo - Religia oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa Pismo św - zbiór ksiąg starego i nowego testamentu

Papież->>> Najwyższe stanowisko kościelne. Papież zarządza Kościołem katolickim. Chrześcijanie->>> Osoby, które są wyznawcami Chrystusa. Religia chrześcijańska jest religią monoteistyczną. Oznacza to, że jej wyznawcy wierzą tylko w jednego Boga. Pismo Święte->>> Święta księga chrześcijan. Ma ono jeszcze inną nazwę - Biblia.

Dodaj swoją odpowiedź