Sytuacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym

Dwudziestolecie międzywojenne to czas pokoju w Europie między pierwszą, a drugą wojną światową. Okres ten zaczął się, gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. nasz kraj powstał po 123 latach niewoli. Graniczyliśmy z sześcioma państwami: z Niemcami, ZSRR, Czechosłowacją, Litwą, Rumunią, Łotwą oraz Wolnym Miastem Gdańsk.

Pierwszym prezydentem Polski był Gabriel Narutowicz. Pełnił tę funkcję przez kilka dni, ponieważ został zamordowany. Nasze państwo było określane jako republika demokratyczna. Jednak ustrój państwa zmienił się po zamachu majowym w 1926 r.

Dwudziestolecie międzywojenne było bardzo trudnym okresem dla naszego kraju. Był to czas budowania gospodarki. Terytorium Polski było zróżnicowane po wieloma względami. Tereny dawnego zaboru pruskiego były najlepiej uprzemysłowione, rosyjskiego najgorzej. Np na ziemiach zaboru rosyjskiego tory były szersze o kilka cm przez to były niekompatybilne z większością pociągów i powodowały utrudnienia w komunikacji. Nasi zaborcy mieli różne waluty. Po odzyskaniu niepodległości bardzo utrudniały wymianę handlową.

Sytuacja ekonomiczna kraju była bardzo trudna. Władze nie umiały osiągnąć równowagi budżetowej. Nie było opcji nałożenia dodatkowych podatków na ludność, gdyż powszechna była bieda. Nie dało się też zaciągnąć kredytów za granicą, ponieważ Zachód bał się bankructwa młodego państwa. Dlatego władza drukowała dodatkowe banknoty, żeby mieć więcej pieniędzy. Pieniędzy przybywało, a ich wartość spadała – rosła inflacja. Aby zaradzić tej sytuacji prezydent Wojciechowski powołał w 1923r. bezpartyjny rząd fachowców. Jego premierem został Władysław Grabski. Przeprowadził on reformy, które pozwoliły uzdrowić finanse państwa. Wprowadzono powszechne ubezpieczenia społeczne. W 1934r. powstał Zakład Ubezpieczeń społecznych, w skrócie ZUS. Jedną z większych Polskich inwestycji był Centralny Okręg Przemysłowy, w skrócie COP. COP leżał z dala od granic z Niemcami i ZSRR, co miało zapewnić bezpieczeństwo znajdującym się tam zakładom przemysłowym. Na mocy traktatu wersalskiego otrzymaliśmy dostęp do morza. I zbudowaliśmy port w Gdyni, aby umożliwić handel drogą morską. W drugiej RP kultura rozwijała się w szybkim tempie. Powstało polskie radio. Stało na wysokim poziomie. Nadawano koncerty muzyki poważnej, słuchowiska, odczyty naukowców i transmisje nabożeństw. Pojawienie się radia spowodowało rewolucję w dostępie do kultury i informacji.

Po odzyskaniu niepodległości Polska liczyła niespełna 35 mln obywateli. W naszym kraju nie mieszkali tylko Polacy. Żyli w nim min. Ukraińcy, Żydzi,. Białorusini oraz Niemcy. Mimo że w Dwudziestoleciu międzywojennym był obowiązek szkolny znaczna część ludności była analfabetami.

Dziennikarstwo

Sytuacja międzynarodowa Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.

Układ sił w Europie. Należąc do państw, które swe odrodzenie zawdzięczały triumfowi Ententy w I wojnie światowej, Polska była uzależniona w dużej mierze od siły zwycięskiej koalicji, poza którą znaleźli się obydwaj sąsiedzi zagra...

Politologia

Reorientacja Polski na Zachód

I. Teza

Polacy zawsze byli narodem niepokornym. Byliśmy zbyt słabi, by narzucić innym krajom swoją wolę, a zbyt krnąbrni by w dostatku i zgodzie żyć pod ?protekcją? silniejszych sąsiadów. W efekcie kraj nasz, nękany wojnami, li...

Język polski

Analizując dany fragment powieści, zwróć uwagę na prezentowane przez bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy: „Przedwiośnie” jako powieść – dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski.

Przedwiośnie jest to jedna z najważniejszych powieści Stefana Żeromskiego napisana w dwudziestoleciu międzywojennym. Głównym bohaterem tego utworu jest młody Cezary Baryka, który podczas życia w Rosji i Polsce kreuje swoją postawę wobec ...

Historia

Zagrożenia i konflikty w Europie w 20-leciu międzywojennym.

20-lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą wojną światową. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie mocarstwa utraciły swoje dotychczasowe znaczenie w świecie, natomias...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Rozwój polskiego pielęgniarstwa w okresie międzywojennym

1. Wprowadzenie

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 państwo stanęło przed koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej. Do tej pory pielęgniarstwo szpitalne było głównie domeną sióstr zakonnych, nie mających przygotowania...