Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo

Sytuacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym

Dwudziestolecie międzywojenne to czas pokoju w Europie między pierwszą, a drugą wojną światową. Okres ten zaczął się, gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. nasz kraj powstał po 123 latach niewoli. Graniczyliśmy z sześcioma pa...

Historia i społeczeństwo

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Mussolini i Hitler
Nie wszystkie państwa były zadowolone z postanowień traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. Zniszczenia wojenne przyniosły w wielu krajach biedę i bezrobocie. Fabryki produkujące broń i zaopatrze...

Historia i społeczeństwo

Rządy Jagiellonów

Rządy Andegawenów w PolscePo śmierci z ostatnich piastów  Kazimierza Wielkiego zgodnie z zawartą przez niego umową w 1370 roku królem Polski zostaje Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów – zawiązana zostaje polsko-węgierska unia ...

Historia i społeczeństwo

Rzeczpospolita w 20 leci między wojennym.

11 listopoda 1918 roku polska odzyskała niepodległośc. 22 litopada Józef Piłsucki jako tymczasowy naczelnik pańsytwa zdecydował, że polska będzie republiką. Władze oboł rząd Ignacego Paderewskiego. 26. 01. 1919 roku odbyły się wybory ...

Historia i społeczeństwo

Mieszko I

Mieszko I jest uznawany za pierwszego historycznego władcę Polski. Data jego narodzin jest sporna. Urodził się w przedziale czasowym 922r - 945r. Nie wiemy wiele o jego dzieciństwie. Znamy fakt, że do siódmego roku życia był ślepy. Odzyska...

Historia i społeczeństwo

Adam Mickiewicz

Antoni Smuszkiewicz w jednej z pierwszych polskich monografii dotyczącej literatury fantastycznonaukowej wykazuje pośredni wpływ nieopublikowanej Historii przyszłości Mickiewicza na powstanie tego gatunku. Dzieło nie zostało nigdy opublikowan...

Historia i społeczeństwo

Olimpiada w starożytnej Grecji.

Olimpiada w starożytnej Grecji.
W olimpiadzie nie mogli uczestniczyć cudzoziemcy, ludność podbita, niewolnicy oraz kobiety.
Igrzyska odbywały się co 4 lata od 776r. p.n.e w Olimpii (ku czci Zeusa) na Peloponezie. Ogłaszano "pok�...

Historia i społeczeństwo

2 wona światowa w Polsce.

2 Wojna Światowa zaczeła się atakiem Hitlerowskich Niemiec na Polskę. Pierwsze strzały zaczeły się o godzinie 4.55 na wybrzeżu Westerplatte. Zaczeło się atakami niemieckiego niszczyciela. Niemcy używali wtedy dział krótkiego zasięgu. P...

Historia i społeczeństwo

wojny polsko krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polsko- krzyżackie były dobre do 1283-84 roku.Na...

Historia i społeczeństwo

My i historia 6 – streszczenie: działy 1 i 2

My i historia 6 – streszczenie: działy 1 i 2
Definicje

Emigracja
– dobrowolne lub przymusowe opuszczenie kraju na stałe lub na dłuższy czas.
Autonomia
– ograniczona samodzielność w rozstrzyganiu sp...

Historia i społeczeństwo

Przyczny Rozbiorów Polski

Myślę że bezpośrednim i wygodnym pretekstem dokonania rozbioru stała się nieudana próba porwania 3 listopada 1771 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez spiskowców, związanych z konfederatami barskimi. Wszystkie trzy dwory rozp�...

Historia i społeczeństwo

Powstanie Listopadowe

Powstanie listopadowe

Przyczyny nieurodzaj zbóż, drożyzna artykułów spożywczych, spada produkcja górniczo-hutnicza, spada eksport sukna, zamyka się fabryki, wzrost zaburzeń i niepokojów, łamanie konstytucji, tajna policja wykrywa...

Historia i społeczeństwo

O wiekach!

Aby rozpocząć pracę musimy pierw dowiedzieć się co to jest wiek i co znaczy!
Wiek, stulecie, jednostka miary czasu równa 100 lat, liczona od roku kończącego się cyframi "01". [nie koniecznie "01"]
W...

Historia i społeczeństwo

Jakie czynniki i działania przyczyniły się do powstania państwa polskiego na etapie X-XI w.?

W 965 roku pewien arabski kronikarz i podróżnik opisywał Mieszka I jako szanowanego władcę. Posiadał on największy ze słowiańskich krajów, 3000 osób pod bronią i rozwinięty system podatkowy. Chrzest przyjęty przez Mieszka nie był wię...

Historia i społeczeństwo

Praca powtórzeniowa do sprawdzianu z I i II wojny światowej

Wojna pozycyjna – wojna, podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje (okopy, zasieki). Między walczącymi stronami znajduje się tzw. ziemia niczyja, nad którą żadna ze stron nie ma kontro...

Historia i społeczeństwo

Wielcy Polacy na wygnaniu

Ernest Malinowski- Wybitny inżynier po wygnaniu pracował głównie w Peru jego koleje przetrwały do dziś na wysokich górskich szlakach.
Adam Mickiewicz- wybitny poematopisarz tworzył we Francji. W 1834 roku zost...

Historia i społeczeństwo

Ćwiczenia - wiek światła i rozumu

Historia i Społeczeństwo klasa 6
wydawnictwo Operon 
rozdział - Idee oświecenia zmieniają świat
ćw. 1 str. 60 Wspólne hasła dotyczące człowieka odnajdywane w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz Deklaracji Niepodległo...

Historia i społeczeństwo

Niemcy pod rządami Hitlera

Traktat wersalski podpisano w roku 1919  a Adolf Hitler przeją władzę nad Niemcami w roku 1933 . Doszło do tego ponieważ miał on charyzmatyczną osobowość , umiał przemawiać , omamił Niemców swoją chorą polityką....

Historia i społeczeństwo

II Rzeczpospolita

Nazwa podkreśla ciągłość z I Rzecząpospolitą (1569–1795), zlikwidowaną traktatami rozbiorowymi zawartymi pomiędzy Austrią, Prusami i Rosją w drugiej połowie XVIII wieku (1772–1795). Urzędowym językiem II Rzeczypospolitej był polsk...

Historia i społeczeństwo

Przyczyny i skutki I wojny światowej

Najważniejszymi przyczynami wybuchu I wojny światowej było:
1. Rywalizacja mocarstw o kolonie
2 . Walka o wpływy polityczne
3. Zamach na austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda.
4. Stworzenie dwóch bloków polit...

Historia i społeczeństwo

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte, urodzony 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce w niezamożnej rodzinie.

W maju 1779 roku został przyjęty do szkoły wojskowej w Brienne-le-Château. Tam zyskał opinię samotnika, który wolał naukę od towarzystwa. O...

Historia i społeczeństwo

Feliks Nowosielski HSH

Feliks Nowosielski (ur. 20 listopada 1800 w Brwinowie, zm. 22 kwietnia 1864 w Londynie) –  książę i polski szlachcic-patriota, przywódca bitew pod Arsenałem, Olszynką Grochowską oraz obrony Woli. Kawaler Złotego Krzy�...

Historia i społeczeństwo

Twórcy i myśliciele starożytnej Grecji

1. Rzeźba
Fidiasz-Największą popularnością wśród rzeźbiarzy w okresie klasycznym cieszył się Fidiasz, żyjący w V w. p.n.e. Był autorem rzeźbionych techniką chryzelefantyny tzn. przy użyciu złota i kości słoniowej posągów bog...

Historia i społeczeństwo

Podsumowanie:Józef Piłsudski

Józef Piłsudzki
1867-1935
(Zabór rosyjski)
Współtwórca niepodległego państwa Polskiego.
I Wojna światowa

Data rozpoczęcia:1914
Odzyskanie niepodległości
11 listopada 1918 rok
Rola Piłsudz...

Historia i społeczeństwo

Mieszko I, czyli jak przyjęliśmy chrzest

Mieszko I i chrzest Polski
Przed wiekami ludzie szukali schronienia, przenosili się z miejsca na miejsce. Wreszcie Polanie założyli swoje miasto, miejsce nad Wartą. 

Wkrótce Mieszko I-książę Polski poślubił się z Dobr...