Tolerancja - moja definicja

Tolerancja - ("cierpliwa wytrwałość"; "wytrzymywać", "znosić", "przecierpieć") to w mowie potocznej nauka społecznych postaw, społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.

Definicja ze słownika. Właściwie to tolerancja w tej notatce została potraktowana strasznie oschło- "znosić", "przecierpieć"... To tak jak jakiś przymus, przymus, że skoro chcesz być nazwany człowiekiem tolerancyjnym, to musisz zcierpieć innych, wytrzymywać ich zachowanie, nawyki... Tylko, że może i ktoś nas musi zcierpieć... ale my nie rozumiemy tego do końca... ja muszę go wytrzymywać, ale on mnie nie, ja jestem przecież doskonały! Typowe myślenie niektórych ziew

Tolerancja powinna być jednak dla nas ciepłym i przyjaznym słowem! oczko To jest nie tyle szanowanie poglądów innych, ale ich akceptacja. Myślę, że akceptacja wiąże się także z dostrzeganiem u drugiego czegoś dobrego, czegoś, co może nas połączyć, a nie poróżnić. Najłatwiej nawiązać kontakt z osobą tolerancyjną. Bo ona rozumie, że mamy własne ja, własne poglądy i spojrzenie na różne rzeczy. Tylko czy my też tak potrafimy? Czy potrafimy zaakceptować i wziąć pod uwagę zdanie innych?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Tolerancja - moja definicja

Tolerancja - ("cierpliwa wytrwałość"; "wytrzymywać", "znosić", "przecierpieć") to w mowie potocznej nauka społecznych postaw, społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samyc...

Filozofia

Czym jest tolerancja i czy należy być tolerancyjnym dla nietolerancyjnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
im. WITOLDA BIERNAWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE

CZYM JEST TOLERANCJA I CZY NALEŻY BYĆ TOLERANCYJNYM DLA NIETOLERANCYJNYCH

Pracę przygotował: Rafał Hryniewicz

Pr...

Wiedza o społeczeństwie

"Zjednoczona Europa - w jaki sposób integracja europejska wpłynie na kultury narodowe?"


I. Wstęp
„ Globalizacja, a tym samym integracja europejska sama w sobie nie jest ani dobra ani zła. Może stanowić zagrożenie, jeśli uczyni się z niej współczesną formę kolonializmu (...) ”
-Jan Paweł II-

Czym j...

Biologia

Narkomania

Narkomania
Definicja narkomanii
Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji psychoaktywnych) to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych Polaków. Jest postępująca, ciężka i śmier...

Pedagogika

Diagnoza

Definicja i geneza diagnozy
Lekarze jako pierwsi używali słowa diagnoza. Tak więc uznaje się, że diagnoza przybyła z nauk medycznych. To nie tylko stwierdzenie suchych faktów, a dociekanie czemu tak się stało. Diagnoza oznacza zebranie ...

Dydaktyka

Narkomania

Wstęp

Naturalną skłonnością człowieka jest poszukiwanie doznań przyjemnych i unikanie tych złych. Życie każdego człowieka dokumentuje tą tezę, lecz tak jak różne są drogi życiowe tak rozmaite bywają drogi realizacji tych d...