Alkohol etylowy

Alkohol etylowy to substancja chemiczna o wzorze C2H5OH

reakcje otrzymywania:

C2H5Cl + NaOH --> C2H5OH +NaCl

C2H4 +H2O --> C2H5OH

C6H5O6 -->(ferm) 2C2H5OH + 2CO2

spalanie alkoholu etylowego:

C2H5OH + 3O2 --> 2CO2 + 3H2O

ma wlasciwosci amfoteryczne:

2C2H5OH + 2Na --> 2C2H5ONa + H2
etanolan sodu

reaguje z aktywnymi metalami:

C2H5OH + 2HCL --> 2C2H5Cl + H2O

ulega odwodnieniu

Ma odczyn obojetny

Alkohol etylowy jest ciecza bezbarwna o charakterystycznej woni, lzejsza od wody i z woda miesza sie w kazdym stosunku wagowym.

Podczas mieszania sie alkoholu z woda obserwuje sie zjawisko "kontrakcji", czyli zjawisko zmniejszania objetosci roztworu, w stosunku do objetosci skladnikow.

W niektorych reakcjach alkohol wykazuje wlasciwosci kwasowe, w innych zasadowe.

Alkohol utlenia sie pierwszorzednie do aldechydow.. drugorzednie do ketonow.

Alkohole reaguja z kwasami dajac estry - reakcja estryfikacji.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

1. Podczas fermentacji alkoholowej powstają: a) alkohol etylowy i woda b) kwas octowy i tlenek węgla(IV) c) alkohol etylowy i wodór d) alkohol etylowy i tlenek węgla(IV) 2.Uniwersalny papierek wskaźnikowy pod wpływem kwasu stearynowego: a) zabar

1. Podczas fermentacji alkoholowej powstają: a) alkohol etylowy i woda b) kwas octowy i tlenek węgla(IV) c) alkohol etylowy i wodór d) alkohol etylowy i tlenek węgla(IV) 2.Uniwersalny papierek wskaźnikowy pod wpływem kwasu stearynoweg...

Chemia

Alkohol etylowy - wróg czy przyjaciel?

Alkohol etylowy (C2H5OH, etanol), potocznie zwany po prostu alkoholem, jest bezbarwną, łatwopalną cieczą. Ma charakterystyczny zapach i piekący smak, łatwo miesza się z wodą w każdej ilości, tworząc z nią mieszaninę azeotropową (95,5% ...

Biologia

Alkohol etylowy – przyjaciel czy wróg człowieka?

Alkohol etylowy (etanol, C2H5OH) jest bezbarwną, łatwopalną cieczą. Ma charakterystyczny zapach i piekący smak, łatwo miesza się z wodą w każdej ilości. Jest głównym składnikiem napojów alkoholowych, tzw. wysoko? i nisko? procentowych....

Chemia

Jaki wpływ na organizm człowieka ma alkohol etylowy

Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki
Alkohole towarzyszą człowiekowi prawie od początku jego istnienia. Pod pojęciem alkohol rozumiemy grupę organicznych związków chemicznych, z której najbardziej popularnym j...

Chemia

Alkohol etylowy.

Alkohol etylowy – C2H5OH, dzięki swym fizycznym i chemicznym właściwościom stanowi cenną, często wręcz niezastąpioną substancję, szeroko wykorzystaną w przemyśle, chemii, lecznictwie, gospodarstwie domowym. Wysoka kaloryczność czyni ...