Lech Wałęsa charakterystyka

Zdarzyło mi się zobaczyć w życiu wiele wspaniałych postaw ludzkich, lecz żadna nie wywarła na mnie takiego wrażenia, jak postawa Lecha Wałęsy. Jestem nim zachwycony i myślę, że nikt nie potrafiłby zachować się w obronie ojczyzny tak, jak on. Właśnie z tego względu wybrałem go na mój życiowy autorytet.

Lech jest bardzo charakterystycznym człowiekiem. Ma jasne włosy i długie wąsy. Jego zgrabne usta i pulchne policzki zawsze są uśmiechnięte. Sprawia wrażenie człowieka eleganckiego i sympatycznego.

Na co dzień jest on istotą łagodną i wrażliwą, natomiast w pracy staje się gwałtowny, przekorny, odważny, a czasem nawet nerwowy. Zawsze ma szerokie poglądy na to, co się wokół niego dzieje. Odznacza się znakomitą zaradnością i wielką wolą walki. Jest wyjątkowo spostrzegawczy
i umie radzić sobie w życiu.

Każdemu okazuje szacunek i wyrozumiałość, jednak jeśli dzieje się komuś krzywda, to nie jest w jego sprawie obojętny. Serdeczność i ciepło najlepiej go opisują. Zawsze poważnie myśli o przyszłości własnej i swojego narodu. Jest wymagający, jak i pewny siebie. Bycie odpowiedzialnym, sumiennym i punktualnym, to jego stosunek do obowiązków. Trzeźwo patrzy na świat, który chce zmieniać. Jest wielkim działaczem politycznym, pragnącym ogólnego dobra ludzi.

Lech Wałęsa stał się moim autorytetem i pragnę go naśladować. Ma on wiele wad, jak każdy człowiek, lecz próbuje z nimi walczyć. Musimy na niego patrzeć z przymrużeniem oka i widzieć w nim wyzwoliciela ojczyzny, który oddałby życie za lepsze jutro. Stanął na czele Solidarności i nie bał się wyrażać własnych opinii na temat ówczesnych władz. Każdy myślał o sobie i bał się o życie, ale nie on. Lech Wałęsa nie bał się „mówić”. Dzięki temu wyzwolił Polskę spod okrutnej władzy i stał się bohaterem narodowym, którego my, Polacy, powinniśmy naśladować.

Dodaj swoją odpowiedź
Politologia

Instytucje Polityczne RP

INSTYTUCJE POLITYCZNE RP

Literatura obowiązkowa:
W. Skrzydło ?POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE? Lublin 2003
B. Banaszak ?PRAWO KONSTYTUCYJNE? Warszawa 2002

Zagadnienia egzaminacyjne:
1 Pojęcie systemu politycznego i ustro...

Politologia

Życie i działalność Jacka Kuronia w latach 1989-1995.

I. Działalność polityczna Jacka Kuronia w latach 1989 ? 1995.

1. Ogólna charakterystyka działalności

Premier Tadeusz Mazowiecki, jego bliski przyjaciel i szef doradców Waldemar Kuczyński, wicepremier i minister finansów L...

Polityka

Kultura polityczna, a kampania wyborcza na tle wyborów prezydenckich z 2005 roku.

Kultura, z łac. "cultura” oznacza „uprawianie, kształcenie”. Jest to termin wieloznaczny, i przez wiele osób nauki, filozofów etc. jest inaczej rozumiany, czy też interpretowany. Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duc...

Wiedza o społeczeństwie

Mozaika partii politycznych w Polsce.

1. Mozaika partii politycznych w Polsce – ich programy i charakterystyka.


Zanim dokonamy podziału i opisu partii politycznych występujących na arenie politycznej Polski należy przypomnieć, co oznacza termin: partia polityczna.<...

Polityka

Nauka o polityce

1. Cechy i definicja państwa i polityki
2. Systemy polityczne i typologia systemu politycznego.
3. Parlamentarna demokracja w ujęciu porównawczym. Jeden z najważniejszych system parlamentarno – gabinetowy.
4. Dwa inne systemy demok...