Choroby zakaźne przenoszone przez żywność

1.Najczęstszymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez żywność są zatrucia pokarmowe i salmonellozy.

2.Bakteryjne zatrucia pokarmowe - są to ostre zachorowania,które występują po spożyciu produktów zawierających chorobotwórcze drobnoustroje lub ich toksyny,najczęściej pałeczki Salmonella i gronkowce.

3.Pałeczki Salmonella - wywołują zachorowania u ludzi i zwierząt.Najczęściej występują w żywność pochodzenia zwierzęcego,zwłaszcza w drobiu i jajach.

4.Po ustąpieniu choroby u części ludzi już wyleczonych utrzymuje się stan nosicielstwa ? bakterie są wydalane w kale przez kilka tygodni.

5.Laseczki jadu kiełbasianego - wytwarzają w warunkach beztlenowych bardzo silne toksyny,które w ułamkach miligrama są śmiertelne dla człowieka.

6.Zatrucia pokarmowe powodują również inne bakterie,które w dogodnych dla siebie warunkach uległy namnożeniu w żywności.

7.Wirusowe zapalenie wątroby typu A uszkadza wątrobę i zwykle objawia się mniej lub bardziej nasiloną żółtaczką.Obecnie stosuje się szczepienia ochronne przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

8.Dur brzuszny ? to ciężka choroba zakaźna przewodu pokarmowego.Wywołują ją pałeczki duru brzusznego z grupy Salmonella.Okres wylegania choroby wynosi od jednego do trzech tygodni.

9.Czerwonka ? jest ostrym bakteryjnym zapaleniem jelita grubego,wywołanym przez pałeczki czerwonki (Shigella).Okres wylęgania choroby jest krótki ? od dwóch do trzech dni.Objawia się biegunką z obecnością krwi w kale.

10.Nosiciele zakaźnych schorzeń jelitowych (duru brzusznego,czerwonki i salmonelloz) nie mogą pracować przy żywności.Badania na nosicielstwo wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne.Badania powinny być wykonane przed podjęciem zatrudnienia,a także w przypadkach podejrzenia o czerwonkę lub salmonellozę.

Dodaj swoją odpowiedź
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zakażenia i choroby zakaźne

Spośród drobnoustrojów chorobotwórczych najgroźniejsze dla człowieka są bakterie i wirusy.Bakterie to jednokomórkowe organizmy z pogranicza świata roślinnego i zwierzęcego.Mają mikroskopijne rozmiary i szybko się rozmnażają.Wiele bakt...

Biologia

Zakażenia i choroby zakaźne

1.Bakterie - jednokomórkowe organizmy z pogranicza świata zwierzęcego i roślinnego.Mają mikroskopijne rozmiary (0,0005 mm) i nawet ich wielotysięczne kolonie mogą być ledwo zauważalne gołym okiem.Każda bakteria zbudowana jest ze sztywnej ...

Biologia

Wybrane choroby układu pokarmowego i ich profilaktyka

PLAN PRACY


Temat: Wybrane choroby układu pokarmowego i ich profilaktyka


I. Wstęp
II. Próchnica zębów
III. Zatrucia pokarmowe
1) Pochodzenia bakteryjnego
2) Pochodzenia niebakteryjnego
IV. Robaczyc...

Medycyna

Rodzaje i drogi szerzenia się zakażeń

Zakażenie
Polega na przystosowaniu i rozmnażaniu się drobnoustrojów w danym organizmie. Dużą rolę odgrywa zmiana wrażliwości i odczynowości ustroju. Ze względu na mechanizm zakażenia wyróżnia się dwa jego rodzaje: zakażenia wewn...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Broń biologiczna

Broń biologiczna jest nazywana inaczej bronią ``B``.
Należy do broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, riketsje, grzybki, liofilizat, zawiesina oraz jady. Jej użycie zost...