1.Jakie choroby zakaźne są przenoszone przez żywność ? 2.Które drobnoustroje są najczestsza przyczyna zatruć pokarmowych? 3.Podaj źródła zanieczyszczenia żywności drobnoustrojami. 4.W jakich temperaturach bakterie najlepiej się rozwijają?  

1.Jakie choroby zakaźne są przenoszone przez żywność ? 2.Które drobnoustroje są najczestsza przyczyna zatruć pokarmowych? 3.Podaj źródła zanieczyszczenia żywności drobnoustrojami. 4.W jakich temperaturach bakterie najlepiej się rozwijają?  
Odpowiedź

Zad.1 Mogą być one bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze. Najważniejszymi chorobami bakteryjnymi przenoszonymi drogą pokarmową są: dur brzuszny; dury rzekome; salmonelozy odzwierzęce; czerwonka; cholera; zatrucia jadem kiełbasianym oraz toksynami gronkowcowymi;kampylobakterioza; jersinioza; zakażenia patogennymi szczepami Escherichia coli;listerioza. Najważniejszymi wirusami przenoszonymi drogą pokarmową są: rotawirusy;norowirusy;wirusy zapalenia wątroby typu A i E. Najważniejszymi chorobami pasożytniczymi przenoszonymi drogą pokarmową są: włośnica;tasiemczyce;toksoplazmoza; lamblioza;kryptosporydioza;toksokaroza; bąblowica. Zad.2 salmonella jeżeli bakteryjne wirusowe to rotawirus zad3. żywność, woda, przedmioty zanieczyszczone kałem osób chorych lub nosicieli jaja, drób, mięso, a także w produktach rozdrobnionych, gdzie bakterie łatwo namnażają się jak: sałatki, mięso mielone i masy kremowe nie poddawane obróbce termicznej, wędliny zad.4 W temperaturze takiej jak ma organizm człowieka. Bakterie Salmonella żyją w zakresie temp. 7-46°C ale właśnie powyżej 30 stopni najszybciej się namnażają. Myślę, że pomogłam:-)

Dodaj swoją odpowiedź