Plan charakterystyki pełnej

Charakterystyka postaci powinna zawierać następujące elementy:

1. Przedstawienie postaci: imię, nazwisko, przydomek, wiek, wykształcenie.

2. Charakterystyka zewnętrzna:
a) istotne cechy w wyglądzie
b) sposób ubieranie się (styl)
c) sposób poruszania się i mówienia
d) usposobienie i sposób zachowywania się

3. Charakterystyka wewnętrzna:
a) cechy charakteru i związane z nimi zachowania w danych sytuacjach
b) cechy umysłu: zdolności, ambicje, dążenia
c) system wartości: poglądy, wierzenia, zainteresowania, zasady
d) typ uczciwości (stosunek do otaczającej go rzeczywistości)

4. Opinie innych o postaci.

5. Ocena postaci (osobowości zachowań) zalety i wady.

6. Osobisty stosunek do postaci

Nie musisz trzymać się sztywno tego schematu, możesz zmieniać kolejność analizowania cech danej postaci!

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej

Plan:
Pewien opis , rozumiany jako wytwór zmysłowo uchwytny, pewien znak złożony, zbudowany ze znaków; np. układ wypisanych zdań albo wykres graficzny. Okazuje, jakie będzie to co zamierzone jeżeli będzie takie jakim zamierzamy je mie�...

Resocjalizacja

Sekty w percepcji młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ...)

Praca pisana dla osoby, która uważała, że jest tak sprytna, iż nie musi płacić.
Proszę korzystać!!!

Praca jest w wersji roboczej

SEKTY W PERCEPCJI MŁODZIEŻY
(na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów...

Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie

ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Dr Zdzisław Bujanowski

02.10.2001.

Literatura :
James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert „Kierowanie” PWE Warszawa 2001
Ricky W. Griffin „Podstawy zarządzania organizac...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wybrane techniki zarządzania

Wybrane Techniki Zarządzania

Spis Treści1. Wprowadzanie
2. Historia jakości
3. Wybrane techniki zarządzania przez jakości
3.1. Just In Time (JIT)
3.2. Benchmarking
3.3. Metoda Taguchi
4. Zako...

Automatyka i robotyka

Silniki nadprzewodnikowe

Apogeum związanych z nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi oczekiwań miało miejsce w końcu lat osiemdziesiątych i następnie zaczęło z lekka opadać, gdy stało się jasnym, że zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych nie nastąp...