Technologia żywności

Technologia żywności

Żywienie w czasie choroby nowotworowej

Nowotwór - grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mu...

Technologia żywności

Dokumentacja Techniczno Ruchowa ze znamionami znaku CE pasteryzatora do śmietanki

1. Wstęp
Metody pasteryzacji
Klasyczna metoda pasteryzacji polega na ogrzewaniu produktu do temperatury powyżej 60C, jednak nie większej niż 100C.
Obecnie stosuje się dwa zasadnicze procesy pasteryzacji:
• Wysoka krótkotrwa�...

Technologia żywności

Żywienie w hiperlipidemii

ŻYWIENIE W HIPERLIPIDEMII
Pod pojęciem hiperlipidemii (HLP) rozumiemy stężenia cholesterolu (TC) i/lub triacylogliceroli (d. triglicerydów; TG) w surowicy powyżej wartości przyjętych za normę.
Za wartości „w normie” przyjmujem...

Technologia żywności

Wymagania pokarmowe i wzrost drobnoustrojów. Drobnoustroje środowisk naturalnych jako źródło zanieczyszczeń w przemyśle spożywczym.

Wymagania pokarmowe i wzrost drobnoustrojów.
Drobnoustroje środowisk naturalnych jako źródło zanieczyszczeń w przemyśle spożywczym

Patrz załącznik...

Technologia żywności

W jaki sposób konserwanty i dodatki do żywności wpływaja na zdrowie.

Przepraszam ale to mam w formie prezentacji oraz w formie skróconych informacji:):)
Miłej lektury:):)...

Technologia żywności

Substancje dodatkowe - ich charakterystyka i zastosowanie w odniesieniu do artykułów żywnościowych. Elementy towaroznastwa

Od niepamiętnych czasów stosowano substancje dodatkowe dla podniesienia smakowitości
i atrakcyjności artykułów żywnościowych, zwiększenia ich trwałości oraz ułatwienia procesów przetwarzania. Jako środki konserwujące były i są u...

Technologia żywności

Enzymy

Są tutaj potrzebne tematy na zajęcia z mikrobiologii, biochemii i ekonomii.....

Technologia żywności

Menu obiadowe

przykładowe menu obiadowe, w przypadku gdy nie ma sie pomysłu na obiad :D
można je przystosować do własnych wymagań lub zawartości lodówki

Menu w załączniku (Word)

smacznego :P...

Technologia żywności

Rozbiór technologiczny tusz

Głównym celem rozbioru jest podział tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze, biorąc pod uwagę budowę anatomiczną zwierząt rzeźnych oraz przydatność technologiczną i kulinarną. W przemyśle są stosowane cztery rodzaje rozb...

Technologia żywności

Chemia organiczna- cukry

Monosacharydy triozy: aldehyd glicerynowy, dihydroksyaceton, tetrozy: erytoza, treoza, pentozy: ryboza, deoksyryboza, ksyloza, heksozy: glukoza, fruktoza, mannowa redukcja do alkoholi D-ryboza->2H+rybitol, Glukoza-> [H] D+glucitol utlenianie do kwas...

Technologia żywności

Chemia organiczna - Keton aldehyd

Aldehydy CnH2n+1CHO, próba Tollensa HCHO + Ag2O -> HCOOH + 2Ag, próba Trommera HCHO + 2Cu(OH)2 -> HCOOH + Cu2O + 2H2O otrzymywanie alkoholi1rz: utlenianie RCH2OH --> RCHO+H2O np. CH3OH +CuO-> HCOH +H2O + Cu, odwodornienie RCH2OH-> RCOH+ H2 np. CH3...

Technologia żywności

Chemia organiczna kwas-mydło

Liczba kwasowa ilość miligramów KOH potrzebna do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w 1 g tłuszczu liczba zmydlania ilość miligramów KOH potrzebna do całkowitego zobojętnienia wszystkich kwasów tłuszczowych, wolnych i ...

Technologia żywności

Rodzaje gastronomii

Istota, Cele i zakres usług gastronomicznych

1. Historia rozwoju gastronomii
Rozwój gastronomii jest ściśle związany z ewolucją środków transportu i rozwojem gospodarki, które doprowadziły do powstania nowego przemysłu-turyst...

Technologia żywności

Ekosystem

Spis treści:


1. Struktura funkcjonowania ekosystemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Cykle biogeochemiczne . . . . . . . . . . . . ...

Technologia żywności

Rodzaje i zasady utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych.

Spis treści


1. Wstęp.
1.1. Cel i istota utrwalania.
2.Przemysłowe metody utrwalania żywności.
2.1.Stopnie utrwalania żywności.
2.1.1.Pasteryzacja.
2.1.2.Sterylizacja.
3. Utrwalanie za pomocą niskich t...

Technologia żywności

Bakterie Drożdże Grzyby strzępkowe

Bakterie Drożdże Grzyby strzępkowe
patrz załącznik :)...

Technologia żywności

Chemia Organiczna- alkan fenol

Alkany CnH2n+2 C4 gazy, C5-C15 ciecze, C15 ciała stałe spalanie: CH4 + 2O2= CO2+4H2O całkowite, 2CH4+ 3/2O2 = 2CO+4H2O półcałkowite, CH44+O2=C+2H2O niecałkowite r. substytucji CnH2n+2+X2= CnH2n+1X +HX X-chlorowiec otrzymywanie synteza Wurtza ...

Technologia żywności

Rodzaje i zasady utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych.

Spis treści


1. Wstęp.
1.1. Cel i istota utrwalania.
2.Przemysłowe metody utrwalania żywności.
2.1.Stopnie utrwalania żywności.
2.1.1.Pasteryzacja.
2.1.2.Sterylizacja.
3. Utrwalanie za pomocą niskich t...

Technologia żywności

Chemia fizyczna- zagadnienia

Funkcje termodynam- parametr układu mający określoną wartość dla danego stanu nie zależnie od drogi na jakiej dany stan został osiągnięty: U- ener wewnętrzna, G-entalpia swobodna, H-entalipa, F-ener swobodna, S-entropia. Wielkość eksten...

Technologia żywności

Instrukcja mycia i dezynfekcji

INSTRUKCJA NR 01
EGZ. NR 1
Wydanie:01
HIGIENA OSOBISTA
PERSONELU Wersja: 1
Strona:1/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:


1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest prawidłowe po...

Technologia żywności

Kleikowanie skrobi, oraz znaczenie praktyczne tego zjawiska.

Skrobia - węglowodan, polimer glukozy, polisacharyd roślinny, jest substancją higroskopijną i może wchłaniać do 30% wody. Składa się wyłącznie z merów glukozy (jej cząsteczka składa się z około 1000 cząsteczek glukozy), pełni w ro�...

Technologia żywności

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna

1. Omów podstawowe pojęcia związane z profilaktyką w ochronie zdrowia.

* Profilaktyka (zapobieganie, prewencja) obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu zapobiegania chorobie, i niepożądanym skutkom...

Technologia żywności

Fizyka Transformator

1. TRANSFOMATOR
Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego lub ruchu przewodnika w polu magnetycznym, odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela...

Technologia żywności

Klasyfikacja materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym

W przemyśle spożywczym stosowane są:
* metale i ich stopy
* tworzywa sztuczne
* drewno
* szkło
* materiały ceramiczne

METALE I ICH STOPY:
Właściwości metali i ich stopów:
* dobre przewodnictwo cieplne i ...

Technologia żywności

Charakterystyka żywienia, dzienny jadłospis osoby w podeszłym wieku chorej na cukrzycę

MOJA PIERWSZA PRACA KONTROLNA NA ROKU, GDZIE WIEDZA WYNOSIŁA NIEWIELE :) ALE NIENARZEKAM

Odżywianie lecznicze staje się coraz ważniejszym osobnym czynnikiem, odgrywającym znaczącą rolę w leczeniu chorób. Zasadniczą sprawa w czasi...