Klasyfikacja materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym

W przemyśle spożywczym stosowane są:
* metale i ich stopy
* tworzywa sztuczne
* drewno
* szkło
* materiały ceramiczne

METALE I ICH STOPY:
Właściwości metali i ich stopów:
* dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne
* podatność na obróbkę mechaniczną i odkształcenia plastyczne
* zdolność do tworzenia odlewów
* dobre właściwości mechaniczne tzn. odpornośc na działanie sił zewnętrznych.
Ze względu na sposób oddziaływania sił wyróżniamy wytrzymałość na :
rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie, skręcanie

Dzięki tym cechom metale są bardzo szeroko stosowane jako tworzywa konstrukcyjne do wytwarzania różnego rodzaju elementów i maszyn.
Czyste metale odznaczają się najczęściej gorszymi właściwościami mechanicznymi niż ich stopy, dlatego też do celów konstrukcyjnych są rzadko stosowane.

żelazo w stanie czystym nie jest wykorzystywane do budowy urządzeń technicznych. Elementy konstrukcyjne wykonuje się ze stopów żelaza z innymi metalami i węglem w wyniku wielu procesów metalurgicznych.
Pierwszym z nich jest otrzymywanie z surówki to jest stopu żelaza z węglem. Surówka jest bardzo krucha i silnie zanieczyszczona domieszkami. Jest używana do dalszej przeróbki na stal lub żeliwo oraz do wytwarzania niektórych odlewów jak np. ruszty, płyty pieców.
W piecach zwanych żeliwiakami usuwa się surówki, nadmiar tlenu oraz pewną liczbę zanieczyszczeń. Otrzymuje się żeliwo o zawartości węgla ok. 2%, będące powszechnie stosowanym materiałem odlewniczym

Żeliwo jest twarde i kruche, nie nadaje się więc na elementy narażone na obciązenia rozciągające i zginające.
Z żeliwa wytwarza się m.in kadłuby urządzeń technologicznych, w przemyśle spożywczym- wanny, zlewozmywaki. Dalsze oczyszczanie stopu żelaza z węglem oraz poddawanie go przeróbce plastycznej np. zginanie prowadzi do uzyskania materiału charakteryzującego się dobrymi właściwościami sprężystymi oraz plastycznymi, a zatem odpornego na obciążenia rozciągające i zginające.
Materiałem tym jest stal (zawartość węgla 0,1-2%)

STAL
ze względu na skład chemiczny dzielimy ją na:
* węglową
* stopową
Wyróżniamy:
stale nierdzewne- odporne na korozję, są to głównie stale chromowe o zawartości chromu minimum 12%
stale kwasoodporne- odporne na działanie kwasów. Należą do nich stale chromowo- niklowe zawierające 17-20% chromu, 8-12% niklu oraz niewielkie domieszki węgla
stale żaroodporne- odporne na wysokie temperatury. Są to stale chromowo- niklowe zawierające 13-30% chromu, 1-20% niklu, 0,1-0,4% węgla, nieraz również dodatki wolfranu o molibdenu

ALUMINIUM
W stanie czystym jest używane często do produkcji opakowań środków spożywczych w postaci tub, puszek, beczek, cienkich blach (folii)
Czyste aluminium jest bardzo miękkie, a więc mało przydatne do celów konstrukcyjnych. Poprawienie jego właściwości uzyskuje się przez dodanie odpowiednich składników stopowych np.: miedzi, manganu, krzemu, magnezu
Stopy aluminium z miedzią, krzemem i manganem zwane duralami, są szeroko stosowane w technice.
Wykonuje się z niego m.in urządzenia w gospodarstwie domowym, kadłuby samolotów, elementy silników spalinowych.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Kwasy organiczne i nieorganiczne - opis i klasyfikacja kwasów

Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cyt...

Makroekonomia

Opakowania

1.Podstawowe pojęcia opakowania.

*Opakowanie produktu, chroni informuje czy promuje.

Opakowanie stanowi ważny składnik produktu.
Chroni towar przed zniszczeniem, zapewnia jego atrakcyjny wygląd i dostarcza klientowi infor...

Biologia

Odpady komunalne i odpady przemysłowe. Spalanie odpadów. Odzysk energetyczny.

. Przepisy prawne dotyczące unieszkodliwiania odpadów:
1. Ustawa z dn.31. stycznia 1980 r./ z późniejszymi uzupełnieniami / o ochronie i kształtowaniu środowiska.(Dz.U.nr 49 z 1994r)
a) zapewnia się ochronę i racjonalne kształtowan...

Chemia

Tworzywa sztuczne jako substancje wielkocząsteczkowe

Historia rozwoju światowego przemysłu tworzyw sztucznych przypada na lata 1850-1875, kiedy to po raz pierwszy na skalę przemysłową wyprodukowano w USA celuloid. Następnym tworzywem wyprodukowanym w Niemczech w 1897 roku, na skalę również pr...

Chemia

Wpływ Chemii Na Człowieka

Wpływ Chemii na człowieka
Farby poliuretanowe - produkowane są na bazie żywic poliuretanowych. Mogą być jedno- lub dwuskładnikowe. Jednoskładnikowe utwardzają się pod wpływem wilgoci z powietrza, dwuskładnikowe wymagają dodania utw...