Genetyka

Genetyka

Genetyka nowotworów, komórki nowotworowe, białko p53, rb,

Cechy komórek nowotworowych
- nie podlegają mechanizmom regulacyjnym
- charakteryzują się zwiększoną proliferacją
- tracą zdolność do różnicowania
- posiadają zdolność do naciekania [inwazyjność] i tworzenia przerzut...

Genetyka

Aspekty prawne i moralne dotyczące przerywania ciąży

Aborcja - polega na spowodowaniu śmierci dziecka poczętego i zakończeniu ciąży u jego matki, w następstwie podjętych z premedytacją działań. Dziecko poczęte jest dla lekarza drugim obok matki pacjentem. Sztuczne poronienie, ze względu na...

Genetyka

Ludzkie klony za wszelką cenę.

Udało się! Sklonowaliśmy trzydzieści ludzkich zarodków - ogłosili w lutym 2004 roku koreańscy uczeni z Seulu. - Przepraszamy, że oszukaliśmy nasz kraj i ludzi, którzy nam zaufali - tłumaczyli się półtora roku później. O co tutaj chod...

Genetyka

Choroba glutenowa

Schorzenie to ma pewne cechy schorzeń autoagresyjnych, o czym świadczą wykrywane w surowicy specyficzne przeciwciała,
np. IgAEMA, IgAARA, współistnienie z innymi chorobami o autoagresyjnym podłożu, np. z wrzodziejącym zapaleniem jelita...

Genetyka

Choroby genetyczne

Jest to schorzenie dermatologiczne. Osoba chora nie wytwarza melaniny (naturalnego barwnika skóry). Wyróżniane są dwa rodzaje (wrodzony [uogólniony i częściowy] oraz nabyty)

Albinizm wrodzony
uogólniony:
- choroba determino...

Genetyka

Rodzaje mutacji punktowych.

Mutacje punktowe ze względu na skutki w białku kodowanym przez gen dzieli się na:
- mutacje nonsensowne
- mutacje zmiany sensu
- mutacje powodujące przesunięcie ramki odczytu
- mutacje ciche
Mutacje nonsensowne powodują zmi...

Genetyka

Wpływ chorób genetycznych na życie człowieka

II. Choroby genetyczne.

II.1. Czym są choroby genetyczne?


Choroby genetyczne są chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Są to też choroby powstające na nowo na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazy...

Genetyka

Alzheimer - genetyczny punkt widzenia.

Skrycie atakująca choroba Alzheimera powoduje nieustanne pogarszanie się pamięci i utratę kontroli nad podstawowymi funkcjami organizmu. W większości cierpią na nią osoby po siedemdziesiątce, ci zaś, którzy dożywają jej końcowych stadi...

Genetyka

Wybrane choroby genetyczne.

Spis treści:
1) Zespół Downa.
2) Zespół Klinefeltera.
3) Zespół Russel – Ssilver..
4) Hemofilia.
5) Mukowiscydoza.
6) Albinizm.

Choroby genetyczne- Dziedziczność jest to zdolność przekazywania cech zar�...

Genetyka

Biomedyczne podstawy rozwoju

BIOMEDYCZNE PODTAWY ROZWOJU

1. Rozwój ontogenetyczny człowiek zależy od:
- czynników endogennych genetycznych (determinatorów), które warunkują rozwój.
- czynników endogennych paragenetycznych (stymulatorów), które wzmac...

Genetyka

Choroby genetyczne człowieka

Choroby genetyczne człowieka

Szczególne miejsce wśród metod stosowanych w genetyce człowieka zajmują badania cytogenetyczne. Pozwalają one m.in. wykryć niektóre zaburzenia genetyczne jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Podstaw�...

Genetyka

Genetyka - notatki z zajęć

Gen ? funkcjonalna jednostka dziedziczności zbudowana z odcinka DNA o specyficznym układzie nukleotydów. Pojedynczy gen wyznacza sekwencję aminokwasów jednego łańcucha polipeptydowego. Zawiera informację genetyczną. Mogą być geny: allelic...