Organizacja pracy biurowej

Organizacja pracy biurowej

Ściąga - prace biurowe.

ściąga - prace biurowe...

Organizacja pracy biurowej

Pracownie ekonomiczne ( instrukcja kancelaryjna, akta, zebranie, środki techniczne ) ściagi

Instrukcja kancelaryjnna- określa zasady i tryby postępowania przy wykonywaniu typowych czynosci biurowych oraz sposob postepowaia z aktami. instru kncela opracowana jest indywidualnie dla kazdego przedsiebiorstwa czy instytucji. Jej zakres i stop...

Organizacja pracy biurowej

Ściąga - prace biurowe część 2

ściąga - prace biurowe 2...

Organizacja pracy biurowej

Biurowość - komunikacja i przepływ informacji.

Istota kultury zawodu.
1)kultura materialna-obejmuje technika technologia,która sluzy do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka.
2)k.duchowa-sluzy do porozumienia się ludzi i obejmuje ona wiezy moralności i relige.
3)k.osobista-...

Organizacja pracy biurowej

Ściąga - prace biurowe część 3

ściąga - prace biurowe 3...

Organizacja pracy biurowej

Informacja w pracy biurowej

Temat: Informacja w pracy biurowej

Zarządzanie to takie działanie w wyniku którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w jak najbardziej efektywny sposób.

Decyzja
Kontrola
Informacja
Działanie
Polec...

Organizacja pracy biurowej

Redagowanie pism - notatka

Tajemnice redagowania pism
Korespondencja jest jedną z form komunikowania się, wymiany myśli, ustalania bądź uzgadniania stanowisk. Szczególne znaczenie w działalności firm mają pisma biurowe (zapytania, informacje, decyzje, zaw...

Organizacja pracy biurowej

Biurowość

Biuro-odpowiednio przystosowane i wyposazona pomieszczenie przeznaczone do:-opracowywania przez pracownikow infofmacji niezbedznych do podjecia decyzji.-sporzadzania roznego rodzaju dokumentow i pism.-zbierania informacji dotyczacych zakresu dzialan...

Organizacja pracy biurowej

Zasady redagowania pism

Praktyka administracyjna wypracowała różne zasady redagowania pism. Ich stosowanie pozwala uniknąć błędów. Do podstawowych reguł, których należy przestrzegać, należą:
- konspekt
- przejrzystość,
- kompletność,
- s...

Organizacja pracy biurowej

Korespondencja handlowa

Mianem korespondencji handlowej określa się wszelkiego rodzaju pisma, jakie wymieniane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest dostawcą, a drugi - odbiorcą. Korespondencja handlowa obejmuje dwie grupy pism:

1-dokum...

Organizacja pracy biurowej

Praca biurowa- Od obiegu pism do systemu kancelaryjnego

Obieg pisma - jest to droga od momentu wpłynięcia pisma do firmy do momentu załatwienia sprawy. Czynności związane z obiegiem pisma dzielone są na 3 fazy:

-przyjmowanie pisma
-załatwianie sprawy
- wysyłanie odpowiedzi