Matematyka

Matematyka

Hutnik miał złom żelaza zawierający 4% krzemu oraz złom żelaza zawierający 6% krzemu. Ile musi wziąść złomu żelaza każdego rodzaju , aby otrzymać 100kg stopu zawierającego 5% krzemu?     To zadanie jest do zastosowania równań do zadań ; ).

Hutnik miał złom żelaza zawierający 4% krzemu oraz złom żelaza zawierający 6% krzemu. Ile musi wziąść złomu żelaza każdego rodzaju , aby otrzymać 100kg stopu zawierającego 5% krzemu?     To zadanie jest do zastosowania równań do z...

Matematyka

x+2=3

x+2=3...

Matematyka

oblicz a)[latex]log_{2}6+log_{2}12+log_{2}frac{4}{9}[/latex] b)[latex](7^{sqrt{2})sqrt{2}[/latex] c) [latex](frac{16}{81})^{frac{1}{4}}[/latex]

oblicz a)[latex]log_{2}6+log_{2}12+log_{2}frac{4}{9}[/latex] b)[latex](7^{sqrt{2})sqrt{2}[/latex] c) [latex](frac{16}{81})^{frac{1}{4}}[/latex]...

Matematyka

Kasia,Marek i Tomek zbierali makulaturę.Kasia zgromadziła cztery i jedną czwartą kg.Marek sześć i trzy czwarte,a Tomek 7,15 kg.Ile kilogramów makulatury średnio zebrało jedno dziecko?

Kasia,Marek i Tomek zbierali makulaturę.Kasia zgromadziła cztery i jedną czwartą kg.Marek sześć i trzy czwarte,a Tomek 7,15 kg.Ile kilogramów makulatury średnio zebrało jedno dziecko?...

Matematyka

Proszę rozwiążcie mi zadanie 43 ze str. 48 w zbiorze zadań z matematyki "Nie tylko wynik" . a) x : 3 1/5 = 5/8 b)2,5 : 0,5x = 1 i 1/2 c) 27 : 7 = x : 15 d) 7,2 : y = 7 : 2,4 e)1 2/3 : 2 i 1/2 = 3/4 : x f) 2x : 15 = 12 :45 Daje naj ! ; )

Proszę rozwiążcie mi zadanie 43 ze str. 48 w zbiorze zadań z matematyki "Nie tylko wynik" . a) x : 3 1/5 = 5/8 b)2,5 : 0,5x = 1 i 1/2 c) 27 : 7 = x : 15 d) 7,2 : y = 7 : 2,4 e)1 2/3 : 2 i 1/2 = 3/4 : x f) 2x : 15 = 12 :45 Daje naj ! ; )...

Matematyka

  Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego , którego krawędź podstawy jest równa 8 cm , a wysokość jest dłuższa o 5 cm od krawędzi podstawy.

  Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego , którego krawędź podstawy jest równa 8 cm , a wysokość jest dłuższa o 5 cm od krawędzi podstawy....

Matematyka

Funkcja f każdej liczbie naturalnej dwucyfrowej przyporządkowuje iloczyn jej cyfr. Funkcja f nie przyjmuje wartości : A.9. B.10. C.11. D.12.   -Napisz rozwiązanie.

Funkcja f każdej liczbie naturalnej dwucyfrowej przyporządkowuje iloczyn jej cyfr. Funkcja f nie przyjmuje wartości : A.9. B.10. C.11. D.12.   -Napisz rozwiązanie....

Matematyka

odcienk AB podzielono na dwie części w stosunku 2:3 Jedna część jest o 2cm krótsza od drugiej.Jaką długość ma odcinek AB

odcienk AB podzielono na dwie części w stosunku 2:3 Jedna część jest o 2cm krótsza od drugiej.Jaką długość ma odcinek AB...

Matematyka

uprosc wyrażenie a)sin2L / 1+ cos L B)2cos2L-1 / 1-2 sin2L c) 1 sin2L / 1-Cos2L

uprosc wyrażenie a)sin2L / 1+ cos L B)2cos2L-1 / 1-2 sin2L c) 1 sin2L / 1-Cos2L...

Matematyka

Matematyka z plusem zad.14 str.24;   Rozwiąż zadania; a)3x-1=5x b)y-3=9-y c)1/2z+6=z-1   Błagam pomocy!!!!

Matematyka z plusem zad.14 str.24;   Rozwiąż zadania; a)3x-1=5x b)y-3=9-y c)1/2z+6=z-1   Błagam pomocy!!!!...

Matematyka

Kwadrat ma bok długości 10m,a prostokąt ma wymiary25m x 8m.Ile razy pole prostokąta jest większe niż pole kwadratu

Kwadrat ma bok długości 10m,a prostokąt ma wymiary25m x 8m.Ile razy pole prostokąta jest większe niż pole kwadratu...

Matematyka

Kąt pzyległy do jednego z kątów wewnętrznych rombu ma miarę 125 stopni .Oblicz kąty wewnętrzne tego rombu 

Kąt pzyległy do jednego z kątów wewnętrznych rombu ma miarę 125 stopni .Oblicz kąty wewnętrzne tego rombu ...

Matematyka

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny o podstawie wynoszącej 4 jest równy 1. Znajdź długość ramienia tego trójkąta.

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny o podstawie wynoszącej 4 jest równy 1. Znajdź długość ramienia tego trójkąta....

Matematyka

1.Rozwiąż równania a) 7a+7=35 b) 2-x=5-2x c) 69-x=x+96 d)1/2c+5=c+8 2.Rozwiąż równania a) 97=2x-5 b)43=7+9x c) 17=11-12x d)1/2c+5=c+8 Pilnie prosze rozwiązać

1.Rozwiąż równania a) 7a+7=35 b) 2-x=5-2x c) 69-x=x+96 d)1/2c+5=c+8 2.Rozwiąż równania a) 97=2x-5 b)43=7+9x c) 17=11-12x d)1/2c+5=c+8 Pilnie prosze rozwiązać...

Matematyka

zad 5 A) 3(x-4) - 4(2x-7) = 2(x+5) B) 2(2x-3) + 3(4-x) = -(x+1) C) 2(x-3) -4(3+x) = -3(x+2) + 2(2x-1) D) 6(x+1) +3(2-x) = 2(2x-1) - (4 - x) Prosze o szybką odp. Dzięki z Góry ; ]

zad 5 A) 3(x-4) - 4(2x-7) = 2(x+5) B) 2(2x-3) + 3(4-x) = -(x+1) C) 2(x-3) -4(3+x) = -3(x+2) + 2(2x-1) D) 6(x+1) +3(2-x) = 2(2x-1) - (4 - x) Prosze o szybką odp. Dzięki z Góry ; ]...

Matematyka

Oblicz pole trójkąta równoramiennego którego ramię ma dł. 10 cm a obwód 32 cm Oblicz pole trójkąta równobocznego o polu 36 pierwiastek z 3 cm

Oblicz pole trójkąta równoramiennego którego ramię ma dł. 10 cm a obwód 32 cm Oblicz pole trójkąta równobocznego o polu 36 pierwiastek z 3 cm...

Matematyka

1 czy kwadrat ktorego pole jest rowne 150cm² ma bok dłuzszy czy krótszy od 12 cm      2  pan Sosnowski kupił 1 m³ desek swierkowych o grubosci 2 cm . na jak duza powierzchie podłogi  starczy desek   3 oblicz    a = ⅕ * 1,27 * 0,7 : 5,25

1 czy kwadrat ktorego pole jest rowne 150cm² ma bok dłuzszy czy krótszy od 12 cm      2  pan Sosnowski kupił 1 m³ desek swierkowych o grubosci 2 cm . na jak duza powierzchie podłogi  starczy desek   3 oblicz    a = ⅕ * 1,27 * 0,7 ...

Matematyka

Rozwiąż trójkąt prostokątny,którego przyprostokątne mają długości: a)3,4 b)5,12

Rozwiąż trójkąt prostokątny,którego przyprostokątne mają długości: a)3,4 b)5,12...

Matematyka

Bok kratki ma dłusość 1 cm . OBLICZ pola narysowanych WIELOKĄTÓW.  Matematyka z plusem klasa 5 ((str 62 )) 

Bok kratki ma dłusość 1 cm . OBLICZ pola narysowanych WIELOKĄTÓW.  Matematyka z plusem klasa 5 ((str 62 )) ...

Matematyka

co to jest : makia,pinie,cedr,laur,domb korkowy,oleander

co to jest : makia,pinie,cedr,laur,domb korkowy,oleander...

Matematyka

TWIERDZENIE PITAGORASA:   Drabinę o długości 2,5m oparto na murze. Jeden koniec drabiny sięga szczytu muru o wysokości 20dm. W jakiej odległości od muru ustawiono drugi koniec drabiny?

TWIERDZENIE PITAGORASA:   Drabinę o długości 2,5m oparto na murze. Jeden koniec drabiny sięga szczytu muru o wysokości 20dm. W jakiej odległości od muru ustawiono drugi koniec drabiny?...

Matematyka

Oblicz pole powierzchni i objętosc połkuli o promieniu 13cm.

Oblicz pole powierzchni i objętosc połkuli o promieniu 13cm....

Matematyka

TWIERDZENIE PITAGORASA:   Oblicz pole trójkąta równobocznego,którego bok ma długość:   PIERWIASTEK 6cm

TWIERDZENIE PITAGORASA:   Oblicz pole trójkąta równobocznego,którego bok ma długość:   PIERWIASTEK 6cm...

Matematyka

1)Oblicz promień okręgu opisanego na równoramiennym trójkącie prostokątnym, którego obwódest równy: a)4 b)1 2)Wyznacz współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie ABC oraz oblicz promień tego okręgu: a)A(-2,2) B(-2,-2) C(6,-2) b)A(-2,2) B(2,-2) C(2,8)

1)Oblicz promień okręgu opisanego na równoramiennym trójkącie prostokątnym, którego obwódest równy: a)4 b)1 2)Wyznacz współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie ABC oraz oblicz promień tego okręgu: a)A(-2,2) B(-2,-2) C(6,-2) ...

Matematyka

Oblicz pole powieszchni podstawy , pole powieszchni bocznej i całkowitej granistosłupa prawidłowego czworokątnego w którym krawędź podstawy wynosi 7 cm, krawędź boczna ma długość 12 cm.

Oblicz pole powieszchni podstawy , pole powieszchni bocznej i całkowitej granistosłupa prawidłowego czworokątnego w którym krawędź podstawy wynosi 7 cm, krawędź boczna ma długość 12 cm....