Matematyka

Matematyka

Jarek kupił płyty CD i DVD. Płyt DVD było o 20 więcej niż płyt CD. Czysta płyta CD kosztuje 80gr a płyta DVD 1,20zł. Za wszystkie płyty zapłacił 44 zł. Ile płyt każdego rodzaju kupił Jarek ? Obliczenia trzeba wykonać układem równań

Jarek kupił płyty CD i DVD. Płyt DVD było o 20 więcej niż płyt CD. Czysta płyta CD kosztuje 80gr a płyta DVD 1,20zł. Za wszystkie płyty zapłacił 44 zł. Ile płyt każdego rodzaju kupił Jarek ? Obliczenia trzeba wykonać układem równ...

Matematyka

czy umisz to : a).  x-4-3(2-3x)=5-2(2-5x)+x   b). (5-2x)-(x+2)-(x-4)=3(x-2)+3 

czy umisz to : a).  x-4-3(2-3x)=5-2(2-5x)+x   b). (5-2x)-(x+2)-(x-4)=3(x-2)+3 ...

Matematyka

W klasie II z pracy klasowej z matematyki uczniowie uzyskali nastepujące oceny: 4,3,5,1,3,6,4,4,3,2,5,1,3,3,2,5,4,3,5,4,3,3,2,4. Oblicz: a) częstośc wystąpienia oceny 5 oraz oceny 1 b) średnią arytmetyczną wystawionych ocen - wynik zaokrąglij do 0,1.

W klasie II z pracy klasowej z matematyki uczniowie uzyskali nastepujące oceny: 4,3,5,1,3,6,4,4,3,2,5,1,3,3,2,5,4,3,5,4,3,3,2,4. Oblicz: a) częstośc wystąpienia oceny 5 oraz oceny 1 b) średnią arytmetyczną wystawionych ocen - wynik zaokrągli...

Matematyka

zapisz w prostrzej postaci:a)3x+4x= b)6x-x= c)-8x+5x= d)x-4x=

zapisz w prostrzej postaci:a)3x+4x= b)6x-x= c)-8x+5x= d)x-4x=...

Matematyka

dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-2,-3), B(1,4), C(-1,3). a) oblicz obwód trókąta ABC b) oblicz długość środkowej BD

dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-2,-3), B(1,4), C(-1,3). a) oblicz obwód trókąta ABC b) oblicz długość środkowej BD...

Matematyka

narysowane przekroje ostroslupow prawidlowych sa trojkatami rownobocznymi o boku rownym 10. oblicz objetosc i pola powierzchni bocznej tych ostroslupow

narysowane przekroje ostroslupow prawidlowych sa trojkatami rownobocznymi o boku rownym 10. oblicz objetosc i pola powierzchni bocznej tych ostroslupow...

Matematyka

uprość wyrażenia algebraiczne 3x-7-8x-9+2x= -6y-9y+3= 4x-3a-7x-8a= -15a+3b-7b-2a= 4x-7-9x-5+2a=

uprość wyrażenia algebraiczne 3x-7-8x-9+2x= -6y-9y+3= 4x-3a-7x-8a= -15a+3b-7b-2a= 4x-7-9x-5+2a=...

Matematyka

  Ile trzeba trzydziestoprocentowego roztworu kwasu a ile szesdziesięcioprocentowego aby po zieszaniu otrzymac 200 g roztworu czterdziestoprocentowego ? Prosze o rozwiązanie :) potrzebuje jak najszybciej

  Ile trzeba trzydziestoprocentowego roztworu kwasu a ile szesdziesięcioprocentowego aby po zieszaniu otrzymac 200 g roztworu czterdziestoprocentowego ? Prosze o rozwiązanie :) potrzebuje jak najszybciej...

Matematyka

jak obliczyć pole litery L. o wymiarach 1m, 4m, 2m, 1m,

jak obliczyć pole litery L. o wymiarach 1m, 4m, 2m, 1m,...

Matematyka

Wykonaj działania: a) (6a²b - 8ab²) : (2ab)   b) (x² -x +1)*( 4x² - 2x)

Wykonaj działania: a) (6a²b - 8ab²) : (2ab)   b) (x² -x +1)*( 4x² - 2x)...

Matematyka

1.porównaj liczby. uzasadnij log1/49(7)*log1/5(1/3)=a log1/5(2)=b 2. wyznacz m, aby rónanie muało dwa rozwiązania 25 do potęgi x-2*5^x + m^2 - 3 = 0 [latex]25^(x-2*5^x) +m^2-3=0[/latex]  

1.porównaj liczby. uzasadnij log1/49(7)*log1/5(1/3)=a log1/5(2)=b 2. wyznacz m, aby rónanie muało dwa rozwiązania 25 do potęgi x-2*5^x + m^2 - 3 = 0 [latex]25^(x-2*5^x) +m^2-3=0[/latex]  ...

Matematyka

Oblicz pole równoległoboku o potstawie a i wysokosici h , jesili a=0,96m i h=2m a=6,65m i h=12m a=10,05dm i h=20dm

Oblicz pole równoległoboku o potstawie a i wysokosici h , jesili a=0,96m i h=2m a=6,65m i h=12m a=10,05dm i h=20dm...

Matematyka

W trójkącie prostokątnym ABC w któym I∢CI=90°, [AB]=51CM,[BC]=24cm, poprowadzono odcinek DE dlugosci 15cm, rownelegle do boku AC takie,ze E∈BC i D ∈ AB . Oblicz dlugosc odcinków CE I AD.

W trójkącie prostokątnym ABC w któym I∢CI=90°, [AB]=51CM,[BC]=24cm, poprowadzono odcinek DE dlugosci 15cm, rownelegle do boku AC takie,ze E∈BC i D ∈ AB . Oblicz dlugosc odcinków CE I AD....

Matematyka

Dane śa dwa trójkąty  podobne w skali 1:4 . BokiJednego trójkąta wynoszą11,13,16.Oblicz obwód drugiego trójkąta     daj naj za najszybsze rozwiazanie i żeby było dobrze ! 

Dane śa dwa trójkąty  podobne w skali 1:4 . BokiJednego trójkąta wynoszą11,13,16.Oblicz obwód drugiego trójkąta     daj naj za najszybsze rozwiazanie i żeby było dobrze ! ...

Matematyka

a) 1/3x-2=x+2 b) 1-6/7x=4/7 c) 6(1/4x-2)=18 d) -2(2x-1)=x/3 e) 2/5(3-x)=-2 f) 3/4(2-3x)=-6 g) 1/5(x-3)=9-x h) 0.6+x:2=x+1

a) 1/3x-2=x+2 b) 1-6/7x=4/7 c) 6(1/4x-2)=18 d) -2(2x-1)=x/3 e) 2/5(3-x)=-2 f) 3/4(2-3x)=-6 g) 1/5(x-3)=9-x h) 0.6+x:2=x+1...

Matematyka

Kamil wlał 5,7litra wody do wiadra i 4,2 litra do miski. ile wody musi przelac z wiadra do miski aby w obu naczyniach było tyle samo wody - szukana ilosc wody do przelania -ilosc wody w wiadrze po odlaniu - ilosc wody w misce po dolaniu

Kamil wlał 5,7litra wody do wiadra i 4,2 litra do miski. ile wody musi przelac z wiadra do miski aby w obu naczyniach było tyle samo wody - szukana ilosc wody do przelania -ilosc wody w wiadrze po odlaniu - ilosc wody w misce po dolaniu...

Matematyka

Boki trójkąta równobocznego wydłużono o 5% , o Ile procent wzrosło pole tego trójkąta ?

Boki trójkąta równobocznego wydłużono o 5% , o Ile procent wzrosło pole tego trójkąta ?...

Matematyka

Punkty A(0,5) i B(1,12) należą do wykresu funkcji f(x) = x kwadrat +bx+c. Zapisz wzór w postaci ogólnej, kanonicznej, iloczynowej.

Punkty A(0,5) i B(1,12) należą do wykresu funkcji f(x) = x kwadrat +bx+c. Zapisz wzór w postaci ogólnej, kanonicznej, iloczynowej....

Matematyka

Oblicz pole ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 10 cm i krawędzi bocznej 20 cm

Oblicz pole ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 10 cm i krawędzi bocznej 20 cm...

Matematyka

boki trójkąta prostokątnego mają długości a,b,c. Oblicz wartosci funkcji trygonometrycznych kąta leżącego naprzeciw przyprostkokątnej długości a, wiedząc, że A) a=2 , b=2, c =2√2 B) a=3, b=4, c=5. C) a=√3, b=3, c=2√3

boki trójkąta prostokątnego mają długości a,b,c. Oblicz wartosci funkcji trygonometrycznych kąta leżącego naprzeciw przyprostkokątnej długości a, wiedząc, że A) a=2 , b=2, c =2√2 B) a=3, b=4, c=5. C) a=√3, b=3, c=2√3...

Matematyka

Rozwiąż Równania: a.( x + 2 ) * 6 = 0,5x  b.0,1 ( x + 2 ) = 0,2x  c.6 ( 1 - 1/3x ) = 2 ( 1 + 1/2x)  d. 0,3x - 2 ( 0,1x + 1 ) = 0 e.0,5 ( x - 3 ) + 0,25 ( 2x + 6 ) = 5 PROSZĘ O OBLICZENIA!!!

Rozwiąż Równania: a.( x + 2 ) * 6 = 0,5x  b.0,1 ( x + 2 ) = 0,2x  c.6 ( 1 - 1/3x ) = 2 ( 1 + 1/2x)  d. 0,3x - 2 ( 0,1x + 1 ) = 0 e.0,5 ( x - 3 ) + 0,25 ( 2x + 6 ) = 5 PROSZĘ O OBLICZENIA!!!...

Matematyka

Do przezyczostego  naczynia w kszałcie walca o srednicy 10cm i wyskosci 9dm wlano 6l wody.Jaka wysokość siega słup wpdy przyjmij pi =3 Z półkola o powiechni 24cm zbudowano powiechnie boczna stożka .oblicz objatość tego stożka

Do przezyczostego  naczynia w kszałcie walca o srednicy 10cm i wyskosci 9dm wlano 6l wody.Jaka wysokość siega słup wpdy przyjmij pi =3 Z półkola o powiechni 24cm zbudowano powiechnie boczna stożka .oblicz objatość tego stożka...

Matematyka

(6a²b - 8ab²) : (2ab)

(6a²b - 8ab²) : (2ab)...

Matematyka

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest dwa razy dłuższa od drugiej przyprostokątnej. Wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kąta przyległego do dłuższej przyprostokątnej.

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest dwa razy dłuższa od drugiej przyprostokątnej. Wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kąta przyległego do dłuższej przyprostokątnej....

Matematyka

akwarium ma kształt szesciokata o krawedzi 45cm ile zluzyto cm2 szkla na jego zrobienie i ile cm3 wody mozna do niego wlac

akwarium ma kształt szesciokata o krawedzi 45cm ile zluzyto cm2 szkla na jego zrobienie i ile cm3 wody mozna do niego wlac...