Matematyka

Matematyka

zadania w załączniku. proszę o wytłumaczenie każdego zadania i obliczenia!

zadania w załączniku. proszę o wytłumaczenie każdego zadania i obliczenia!...

Matematyka

Oblicz współrzędne punktu przecięcia się prostych będących wykresami funkcji y=3x-5 i y=-3x+7.

Oblicz współrzędne punktu przecięcia się prostych będących wykresami funkcji y=3x-5 i y=-3x+7....

Matematyka

zadania w załączniku. proszę o wytłumaczenie każdego zadania i obliczenia!

zadania w załączniku. proszę o wytłumaczenie każdego zadania i obliczenia!...

Matematyka

Rozwiąż nirówności. a) ½-2x<-½ b) -2<2x-1 c) -½x+1>2 d) -2x+1>2 pilne bardzo proszę o jak najszybsze rozwiązanie bo ja nie mam czasu

Rozwiąż nirówności. a) ½-2x<-½ b) -2<2x-1 c) -½x+1>2 d) -2x+1>2 pilne bardzo proszę o jak najszybsze rozwiązanie bo ja nie mam czasu...

Matematyka

Z Pracy klasowej z matematyki 1/8 uczniów otrzymała ocenę bardzo dobrą ,25% uczniów otrzymało ocenę dobra,połowa klasy otrzymała ocenę dostateczna,a pozostałych 4 uczniów otrzymało ocenę dopuszczającą.Ilu uczniów pisało pracę klasową?

Z Pracy klasowej z matematyki 1/8 uczniów otrzymała ocenę bardzo dobrą ,25% uczniów otrzymało ocenę dobra,połowa klasy otrzymała ocenę dostateczna,a pozostałych 4 uczniów otrzymało ocenę dopuszczającą.Ilu uczniów pisało pracę klas...

Matematyka

1.rozwiąż równanie: (x+5)*3-x=29

1.rozwiąż równanie: (x+5)*3-x=29...

Matematyka

Wykaż ,że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8

Wykaż ,że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8...

Matematyka

Na rysunkach przedstawione są ostrosłupy prawidłowe. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość każdego z tych ostrosłupów. Daje naj.

Na rysunkach przedstawione są ostrosłupy prawidłowe. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość każdego z tych ostrosłupów. Daje naj....

Matematyka

Miara jednego kąta w trójkącie wynosi 33 1/3 % miary drugiego, a miara trzeciego kąta jest o 1/4 większa od sumy miar tych dwóch kątów. Oblicz miary kątów w tym trójkącie. Proszę o ekspresową pomoc i z góry dziękuję.

Miara jednego kąta w trójkącie wynosi 33 1/3 % miary drugiego, a miara trzeciego kąta jest o 1/4 większa od sumy miar tych dwóch kątów. Oblicz miary kątów w tym trójkącie. Proszę o ekspresową pomoc...

Matematyka

Prosta prostopadła do prostej k: x-2y+4=0 i przechodząca przez początek układu ma równanie: 2x+y=0 To juz jest rozwiązanie ale prosze o obliczenia jak do tego dojść

Prosta prostopadła do prostej k: x-2y+4=0 i przechodząca przez początek układu ma równanie: 2x+y=0 To juz jest rozwiązanie ale prosze o obliczenia jak do tego dojść...

Matematyka

proszę o rozwiązanie zadania z załącznika potrzebne na teraz z góry dziękuję

proszę o rozwiązanie zadania z załącznika potrzebne na teraz z góry dziękuję...

Matematyka

ile jest liczb dwucyfrowych od 11 do 99 ???

ile jest liczb dwucyfrowych od 11 do 99 ???...

Matematyka

Oblicz długość promienia okręgu opisanego i wpisanego w trójkąt o bokach długości 5,8 i 10 cm .Z góry dziękuje za pomoc.

Oblicz długość promienia okręgu opisanego i wpisanego w trójkąt o bokach długości 5,8 i 10 cm .Z góry dziękuje za pomoc....

Matematyka

Odległość 8 km w terenie odpowiada na mapie w skali 1:100000 Odległość: a)80 cm c) 0,8 cm b) 8 cm d) 8 m

Odległość 8 km w terenie odpowiada na mapie w skali 1:100000 Odległość: a)80 cm c) 0,8 cm b) 8 cm d) 8 m...

Matematyka

W okresie wyprzedaży płaszcz kosztował 600 zł.(cena brutto), tzn.o 40 % mniej niż przed wyprzedażą. Stawka VAT wynosi 22%. O ile mniejszy podatek zapłacimy, kupując ten płaszcz po obniżonej cenie? powinno wyjść: 72,13 zł.

W okresie wyprzedaży płaszcz kosztował 600 zł.(cena brutto), tzn.o 40 % mniej niż przed wyprzedażą. Stawka VAT wynosi 22%. O ile mniejszy podatek zapłacimy, kupując ten płaszcz po obniżonej cenie? powinno wyjść: 72,13 zł....

Matematyka

Oblicz pole przekroju osiowego stożka wiedząc, że kąt zawarty między tworzącymi ma miarę 120 stopni, a średnica podstawy wynosi 8 cm.

Oblicz pole przekroju osiowego stożka wiedząc, że kąt zawarty między tworzącymi ma miarę 120 stopni, a średnica podstawy wynosi 8 cm....

Matematyka

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej "a" spełniona jest dana nierówność: 3(3a²-4)≥-12 Prooooszę!! Pilne.

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej "a" spełniona jest dana nierówność: 3(3a²-4)≥-12 Prooooszę!! Pilne....

Matematyka

Przekształcanie wzorów : a) a= xk+yk k=? b) b=2k-ak k=? c) c=(k+1)b+2k d) d= k/k-1 k=? e) e= k-1/k+1 k=? f) f= k+1/k +a k=?

Przekształcanie wzorów : a) a= xk+yk k=? b) b=2k-ak k=? c) c=(k+1)b+2k d) d= k/k-1 k=? e) e= k-1/k+1 k=? f) f= k+1/k +a k=?...

Matematyka

Zad 1 Odcinek długości 760 cm podzielono na trzy odcinki tak, aby długość pierwszego odcinka stanowiła połowę długości drugiego odcinka, zaś długość trzeciego odcinka stanowiła 80% długości pierwszego odcinka. Oblicz długości otrzymanych odcinków.

Zad 1 Odcinek długości 760 cm podzielono na trzy odcinki tak, aby długość pierwszego odcinka stanowiła połowę długości drugiego odcinka, zaś długość trzeciego odcinka stanowiła 80% długości pierwszego odcinka. Oblicz długości otr...

Matematyka

Napisz wzór na pole trójkąta o boku długości a i wysokości h poprowadzonej do tego boku . Wyznacz z tego boku a .

Napisz wzór na pole trójkąta o boku długości a i wysokości h poprowadzonej do tego boku . Wyznacz z tego boku a ....

Matematyka

46x(15 * 38) = 59 x - 9 (56) Niech mi ktoś w tym pomoże proszę... jak najszybiej:)

46x(15 * 38) = 59 x - 9 (56) Niech mi ktoś w tym pomoże proszę... jak najszybiej:)...

Matematyka

długości boków prostokąta wynoszą 12cm i 6 cm długości. Ile wynosić będzie pole wpisanego weń rombu ?

długości boków prostokąta wynoszą 12cm i 6 cm długości. Ile wynosić będzie pole wpisanego weń rombu ?...

Matematyka

Twierdzenie PITAGORASA: 1. Oblicz przekątną kwadratu, którego obwód jest równy 24cm. 2. Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o boku 6cm. Plis pomóżcie

Twierdzenie PITAGORASA: 1. Oblicz przekątną kwadratu, którego obwód jest równy 24cm. 2. Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o boku 6cm. Plis pomóżcie...

Matematyka

Układy równań. Podaj dwie liczby, ktorych suma jest cztery razy większa od ich różnicy a pierwsza liczba jest o 2,4 większa od drugiej

Układy równań. Podaj dwie liczby, ktorych suma jest cztery razy większa od ich różnicy a pierwsza liczba jest o 2,4 większa od drugiej...

Matematyka

zapisz w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć,jeśli to możliwe a) 0,8 0.021 3,6 0,41 20,005 b) 0,15 1,2 2,06 4,85 3,042

zapisz w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć,jeśli to możliwe a) 0,8 0.021 3,6 0,41 20,005 b) 0,15 1,2 2,06 4,85 3,042...