Wypisz wszystkie ułamki których : a)licznik jest równy 7, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 9 i mniejszą od 13, b) mianownik jest równy 23, a licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 17

Wypisz wszystkie ułamki których : a)licznik jest równy 7, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 9 i mniejszą od 13, b) mianownik jest równy 23, a licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 17
Odpowiedź

a) 7/10, 7/11, 7/12 b)16/23, 15/23, 14/23, 13/23, 12/23, 11/23, 10/23 Pierwsza liczba przed / to licznik druga to mianownik!

a) 7/10 7/11 7/12 b) 16/23 15/23 14/23 13/23 12/23 11/23 10/23

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki których A) licznik jest rowny 3 a mianownik jest liczbą naturalną większą od 9 i mniejszą od 14 B) mianownik jest równy 31 , a licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 19

Wypisz wszystkie ułamki których A) licznik jest rowny 3 a mianownik jest liczbą naturalną większą od 9 i mniejszą od 14 B) mianownik jest równy 31 , a licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 19...

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki , których : a) licznik jest równy 2 , a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki , których : a) licznik jest równy 2 , a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki, których : a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których : a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20....