Młodzi ekolodzy zrobili 14 budek lęgowych.Chcą rozwiesić je w 3 punktach,w każdym po tyle samo.Czy to jest możliwe? TAK/NIE
Zaproponuj i zapisz,jak można rozwiesić budki.<

Młodzi ekolodzy zrobili 14 budek lęgowych.Chcą rozwiesić je w 3 punktach,w każdym po tyle samo.Czy to jest możliwe? TAK/NIE
Zaproponuj i zapisz,jak można rozwiesić budki.<
Odpowiedź

…......…....… ,,,,,,…........................

Dodaj swoją odpowiedź