Suma długości krawędzi graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 336. Krawędź boczna jest o 2 dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz obwód podstawy tego graniastosłupa. Pomóżcie, proszę !! Potrzebne za 2 godziny!!

Suma długości krawędzi graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 336. Krawędź boczna jest o 2 dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz obwód podstawy tego graniastosłupa. Pomóżcie, proszę !! Potrzebne za 2 godziny!!
Odpowiedź

8x + 8x równa się 336 16x równa się 336 /:16 x równa się 21 Obw 4*21 czyli obw wynosi 84

Suma długości krawędzi graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 336. Krawędź boczna jest o 2 dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz obwód podstawy tego graniastosłupa. K = 336 a - krawędż podstawy H = a +2- krawędź boczna ( wysokość graniastosłupa) O = ? - obwód podstawy ( obwód sześciokata foremnego) 1. Obl iczam krawędź a podstawy Graniastosłup prawidłowy sześciokątny ma 2 podstawy po 6 krawędzi oraz 6 krawdzi bozcnych K = 336 K = 2*6*a + 6*H K = 12*a + 6*(a +2) K = 12*a + 6a + 12 K = 18*a + 12 K = 336 18*a + 12 = 336 18a = 336 -12 18a = 324 a = 324 : 18 a = 18 [j] 2. Obliczam obwód 1 podstawy O = 6*a O = 6*18[j] O = 108 [j]

Dodaj swoją odpowiedź