W równoległoboku jeden z boków jest o 8 cm dłuższy od drugiego boku. Jeżeli długość krótszego boku zwiększymy o 40% to otrzymamy romb. Długości boków równoległoboku wynoszą ?

W równoległoboku jeden z boków jest o 8 cm dłuższy od drugiego boku. Jeżeli długość krótszego boku zwiększymy o 40% to otrzymamy romb. Długości boków równoległoboku wynoszą ?
Odpowiedź

a            -krótszy bok równoległoboku b= a+8  -dłuższy bok równoległoboku a+40%·a  -krótszy bok po zwiększeniu o 40% Wiemy, że po zwiększeniu krótszego boku o 40% otrzymamy romb, czyli wszystkie boki staną się równe: a+40%·a = b a + 0,4a = a+8 1,4a = a +8 1,4a -a =8 0,4a = 8 a = 20cm b= a+8cm = 20cm + 8cm = 28cm Odp.Krótszy bok równoległoboku jest równy 20cm, a dłuższy 28cm.

Dodaj swoją odpowiedź