Proszę o rozwiązanie tego zadania, daje najj! :D Potrzebne na dziś :)!

Proszę o rozwiązanie tego zadania, daje najj! :D Potrzebne na dziś :)!
Odpowiedź

[latex]P_{b}= pi rl \ P_{pr}= frac{1}{2}*2r*h \ h = r \ P_{pr} = r^2 \ 324 = r^2 \ r = 18 \ l = r sqrt{2} \ l = 18 sqrt{2} \ P_{b} = pi *18*18 sqrt{2}= 324 sqrt{2} pi [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź