Budownictwo

Budownictwo

Opis projektu basenu

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:
OPIS TECHNICZNY:
1. Dane ogólne o projektowanym obiekcie
2. Architektura i funkcje obiektu
3. Wytyczne branżowe
3.1 Konstrukcja obiektu
3.1.1 Ściany budynku
3.1.2 Konstrukcja dachu
3.1.3 Stola...

Budownictwo

Asfalty upłynnione

Asfalty upłynnione-„cut back”- stan płynny uzyskuje się poprzez ciężkie benzyny (na zimno)rozpuszczalniki: -wysokocząsteczkowy:olej kezytowy, olej wrzecionowy olej smołowy - łatwolotny: benzyna, solwent nafty, benzol, olej obojętny, ben...

Budownictwo

Szyb i platforma wiertnicza

Uprzemysłowiony świat wciąż poszukuje bogactw mineralnych. Aby je wydobyć ludzie opanowali technikę drążenia tuneli i wiercenia otworów sięgających setki metrów w głąb ziemi.

Na świecie potrzebnych jest kilkadziesiąt minera�...

Budownictwo

Stropy

CAŁOŚĆ PRACY W ZAŁĄCZNIKACH :)...

Budownictwo

Schody drewniane stosowane w budownictwie(Technologia budownictwa)

praca powinna otworzyć się normalnie w wordzie:)...

Budownictwo

Projekt termorenowacji budynku mieszkalnego

Cały projekt znajduje się w załączniku, tylko nie zrzynać na pałę raczej wykorzystać jako konspekt do budowy wasnego projektu, zainteresowani zawłaszcza AM bedą wiedzieć o co chodzi, obliczenia banalne więc na boku, źródła podane na k...

Budownictwo

Instalacje wodne

Cała praca w załączniku...

Budownictwo

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe
Rynny wykonywane są z blachy cynkowej, ocynkowanej w budynkach reprezentacyjnych z blachy miedzianej oraz coraz częściej wykonuje się rynny z tworzyw sztucznych tj. PVC, polietylenu, laminatu epoxydowego, który jest wz...

Budownictwo

Materiały kamienne - labolatorium PolSl Gliwice...

celem zajęć było określenie właściwości materiałów kamiennych......

Budownictwo

Harmonogram Prac

HARMONOGRAM PRAC

DOKUMENTACJA I UZGODNIENIA
wybór działki
wypis i wyrys z planu zagospodarowania
warunki zabudowy
projekt budowlany
badanie geotechniczne gruntu
umowa z gazownią
umowa z energetyką

Budownictwo

Plastyfikator,płyta pro mont

1. Plastyfikator - Umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach murarskich i tynkarskich, przez co ogranicza wystąpienie wykwitów wapiennych na murach lub tynkach.

2. Płyta pro monta - Główne zalety płyt gipsowych ściennych typu Pro-M...

Budownictwo

Dokumentacja w procesie budowlanym

CAŁOŚĆ PRACY W ZAŁĄCZNIKACH :)...

Budownictwo

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

Hałas jest czynnikiem uciążliwym, a nawet szkodliwym dla zdrowia, przeszkadza w pracy i w odpoczynku, dlatego należy chronić osiedla, miejsca pracy i odpoczynku pod względem akustycznym.
Miasto, wielkie skupisko ludzi, przemysłu, arterii ...

Budownictwo

Przydomowe oczyszczalnie scieków

I Spis treści


I Spis treści str.2

II Wstęp str.3

III Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie str.4-11
a) budowa str.5-6
b) zalety tr.6-7
c) sposoby doczyszczania ścieków str.7-9
d) sposoby za...

Budownictwo

Fizyka skał i gruntów - ściąga

Jest to typowa ściąga z wykładów - w załączniku...

Budownictwo

Kolej w Europie

Wielu ludzi na całym świecie podróżuje pociągami. Do niedawna pociągi były nie chętnie używanym środkiem transportu, ponieważ poruszały się z małą prędkością. Zastępowały je samoloty. W ostatnich latach nastąpił przełom w dzie...

Budownictwo

Wymagania dotyczące budynków wynikające z Kodeksu Pracy

I. Prawo i kodeks pracy.
II. Budynki.
III. Pomieszczenia pracy.
IV. Wymagania wynikające z kodeksu pracy.


Wymiary
Podłoga
Oświetlenie
Dostęp do stanowiska pracy
Ogrzewanie
Wentylacja i klimaty...

Budownictwo

Budynki niskoenergetyczne w europie: aktualna sytuacja, definicje i najlepsza praktyka

BUDYNKI NISKOENERGETYCZNE W EUROPIE: AKTUALNA SYTUACJA, DEFINICJE I NAJLEPSZA PRAKTYKA
Aktualna propozycja dotycząca przeredagowania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)1 sugeruje, że wszystkie państwa członkows...

Budownictwo

Instalacje sanitarne

- projekt wod.-kan.
- projekt centralnego ogrzewania
-materiały do egazminy z instalacji sanitarnych...

Budownictwo

Uszczelnianie murów poprzez blokade hydrofobową i warstwe bitumu

Pomimo uszczelnienia ścian zewnętrznych i fundamentowych bitumem i ich ocieplenia w budynku nadal pozostaje wilgoć?

ponieważ w naturalnej strukturze kamienia,cegły, betonu znajdują się kapilary czyli mikroskopijne dziurki którymi pn...

Budownictwo

Remonty i eksploatacja zasobów budowlanych

1.Wilgotność masowa wzór i definicja
Procentowa wartość wyrażona stosunkiem masy wody zawartej w materiale do jego masy suchej

m1- masa materiału w stanie wilgotnym
m2- masa materiału w stanie suchym
2.Wilgotność obj�...

Budownictwo

Materiały termoizolacyjne i ich dobór na poszczególne elementy budynku

RYSUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU!!


OCIEPLANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU I DOBÓR ODPOWIEDNICH WYROBÓW Z WEŁNY


www.domy.interia.pl

Do izolowania ścian dachów fundamentów i stropów w dom...

Budownictwo

Dachy drewniane

CAŁOŚC PRACY W ZAŁĄCZNIKACH :)...

Budownictwo

Prawo Budowlane - pozwolenie na budowę

PRAWO BUDOWLANE

Prawo budowlane to zbiór norm prawnych obejmujących sprawy projektowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracyjnych w tych dziedzinach.
...

Budownictwo

Zarządzanie ryzykiem w Budownictwie.

dot. studiów podyplomowych...