W jaki sposób obchodzono tysiąclecie chrztu polski w Polsce?

W jaki sposób obchodzono tysiąclecie chrztu polski w Polsce?
Odpowiedź

Do obchodów tysiąclecia chrztu Polski w 1966 r. naród przygotowywał się poprzez Śluby Jasnogórskie i przez 9 lat Wielkiej Nowenny, rozpoczętej w 1957 r.Nowennę zakończyły uroczystości w katedrze gnieźnieńskiej w Wielką Sobotę 9 kwietnia 1966 r.14 kwietnia, jak się przyjmuje dokładnie 1000 lat od dnia przyjęcia chrztu przez Mieszka I, Eucharystią w katedrze gnieźnieńskiej rozpoczęły się obchody "Sacrum Millennium Poloniae".entralne uroczystości milenijne miały miejsce 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. Miał na nie przybyć sam Ojciec Święty Paweł VI, ze względu na sprzeciw władz nie doszło jednak do tej historycznej wizyty. Uczestnicy obchodów jasnogórskich mogli zobaczyć pusty tron papieski z portretem Ojca Świętego i wiązanką kwiatów. Na czas uroczystości legatem papieskim został z woli Pawła VI kard. Stefan Wyszyński.Mszy św. na Jasnej Górze przewodniczył kard. Karol Wojtyła, zaś homilię wygłosił Prymas.Centralnym momentem obchodów było odczytanie przez kard. Wyszyńskiego Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi.Dalsze obchody milenijne odbywały się w kolejnych miastach Polski, min. w Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Warszawie i Białymstoku.Uroczystości kościelne były wielokrotnie zakłócane przez władze PRL, które obchodom religijnym przeciwstawiły program obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego.

Dodaj swoją odpowiedź