Cześć , Potrzebuję biografię ( życiorys ) Mikołaja Kopernika . Na jutro . Z góry Dziękuję :)

Cześć , Potrzebuję biografię ( życiorys ) Mikołaja Kopernika . Na jutro . Z góry Dziękuję :)
Odpowiedź

Mikołaj Kopernik to polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, urodzony w 1473 r. w Toruniu przy ul. św. Anny (obecnie: Kopernika). Wszechstronnie wykształcony, studiował nauki przyrodnicze, w tym metody obserwacji astronomicznych, na Akademii Krakowskiej, prawo w Bolonii i medycynę w Padwie. W 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku (1510), Olsztynie (1520 - 1521, w czasie wojny polsko - krzyżackiej). Tam też przeprowadzał obserwacje astronomiczne i pisał swoje dzieła.Doszedł do wniosku, że teoria Ptolemeusza nie wyjaśnia drogi ruchu planet. Odkrył, że to Słońce, a nie Ziemia, jest środkiem Wszechświata, a wszystkie planety, w tym także Ziemia, poruszają się wokół Słońca po kolistych orbitach. Kopernik był twórcą systemu heliocentrycznego. Wiedząc, że jego odkrycia nie zyskają aprobaty Kościoła, który uważał Ziemię za najważniejsze miejsce we Wszechświecie, powstrzymał się z opublikowaniem swego dzieła. Książka "O obrotach ciał niebieskich" ukazała się drukiem dopiero w 1543 roku, czyli w roku śmierci Kopernika.

Mikołaj Kopernik to bez wątpienia jeden z największych atronomów w historii, nie tylko Polski, ale i całego świata.Urodził się w Toruniu w 1473, a zmarł w 1543.Był wybitnym astronomen,który zmienił światopogląd na całym świecie.Ale nie przyszło mu to łatwo.

Mikołaj Kopernik - ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, astrolog Jego najważniejszym dziełem jest De revolutionibus orbium coelestium – O obrotach sfer niebieskich. Pracował nad nim w latach 1515-1530, ale ukazało się dopiero w 1543 roku w Norymberdze. Opisał w nim heliocentryczną wizję wszechświata na tyle szczegółowo, że mogła stać się naukowo użyteczna. Dzieło to wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną Mikołaj Kopernik ukończył w 1491 roku naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu, (w którym to kościele był również ochrzczony). W tej szkole nauczył się łaciny, podstaw matematyki i astronomii. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, wpisując się do metryki jako Nicolaus Nicolai de Thuronia. Czasy jego krakowskich studiów przypadły na okres świetności tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej. Był m.in. uczniem astronoma Wojciecha z Brudzewa. Studia ukończył bez uzyskania tytułu magister artium w 1495. W tym też roku został kanonikiem warmińskim, funkcji tej jednak jeszcze wtedy nie objął wobec oporu kapituły warmińskiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Cześć , Potrzebuję biografię ( życiorys ) Mikołaja Kopernika . Na jutro . Z góry Dziękuję :)

Cześć , Potrzebuję biografię ( życiorys ) Mikołaja Kopernika . Na jutro . Z góry Dziękuję :)...