Ilu synów miał Jakub? Podaj ich imiona.

Ilu synów miał Jakub? Podaj ich imiona.
Odpowiedź

Jakub miał 12 synów  Rubena, Symeona (Szymona), Lewiego, Judę, Issachara Zebulona  Józefa  Beniamina  Dana Naftalego  Gada  Asera

Dodaj swoją odpowiedź