Geografia regionalna

Geografia regionalna

Państwa-stolice

ISLANDIA- Rejkiawik
IRLANDIA- Dublin
BRYTANIA- Londyn
NORWEGIA- Oslo
SZWECJA- Sztokholm
FINLANDIA – Helsinki
ESTONIA- Tallin
ŁOTWA- Ryga
LITWA- Wilno
BIAŁORUŚ- Mińsk
DANIA- Kopenhaga
UKRAINA- Kijów<...

Geografia regionalna

Mirosław

Osada istniała tu prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. (kroniki jabłonowskie wymieniają rok 1322), choć od początku XV w. znana była pod różnymi nazwami: Miroslawe, Mirosławice, Myroslawe, Miroslawicze... Jednymi z pierwszych właści...

Geografia regionalna

Zamek Tarnowski na Górze Św. Marcina

W ZAŁĄCZNIKU PEŁNA PRACA WRAZ Z OBRAZKAMI

Tarnowski Zamek Na Górze Sw. Marcina

Tarnowski zamek który przez ogół czasu oraz przez ingerencje ludzi zamienił się w ruiny położony jest około 2,5 km w linii prostej od cent...

Geografia regionalna

Próba porównania rozwoju demograficznego Włoch, Ukrainy i Egiptu.

plik Worda...

Geografia regionalna

Kapitał ludzki województwa Opolskiego

ANALIZA KAPITAŁU LUDZKIEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO


1. Wstęp. 1
2. Prezentacja i omówienie wskaźników oraz występujących zależności. 5
2.1. Ludność 5
2.2. Edukacja 8
2.3. Rynek pracy 10
2.4. Bezrobocie...

Geografia regionalna

Czynniki biogeograficzne wpływajace na rozwój człowieka

Rozwój człowieka jest procesem biologicznym w toku którego, pod wpływem czynników wewnętrznych (endogennych) i zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka.
Procesy rozwojowe organizmu de...

Geografia regionalna

Walory przyrodnicze Tarnowa

Walory przyrodnicze mojego miejsca zamieszkania.

Miasto Tarnów zachęca do poznania swoich zakątków przyrodniczych które zachwycają swoim bogactwem oraz różnorodnością. Są to miejsca które nazwano mianem ?Zielone Perły Tarnowa?...

Geografia regionalna

Obiekty z listy UNESCO w Polsce

MALBORK - ( obiekt kultowy, wpisany na Listę w 1997 r. ). Jedna z największych warowni krzyżackich z XII w., rozbudowany w XIV w. Klasyczny przykład architektury obronna - rezydencjonalnej. Wielki kompleks zamkowy obejmuje Zamek Wysoki, dawne pr...

Geografia regionalna

Historia budowy zbiornika w Czorsztynie

2. Historia budowy
Początki budowy Zbiornika sięgają 1964 roku, kiedy to Komitet Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podpisał uchwałę w sprawie gospodarki wodnej w dorzeczu Dunajca. Cztery lata później wstepny projekt ZZW C...

Geografia regionalna

Wycieczka do Babiogórskiego Parku Narodowego

Czas trwania: 3 dni
Termin: 10-12 czerwiec
Nocleg: schronisko młodzieżowe ?Stary dom?
Koszt: 300 zł.
Ilość miejsc: 49
Transport: autokar


PLAN WYCIECZKI:

1 DZIEŃ:

7:30 ? wyjazd spod ...

Geografia regionalna

„Zagospodarowanie w infrastrukture komunikacyjną we Wrocławiu

Wrocław ma bardzo trudną sytuację komunikacyjną. XIX-wieczny układ dróg nie jest przystosowany do obsługi ruchu drogowego o tak wielkim natężeniu, jak ma to miejsce obecnie. A trzeba pamiętać, że liczba pojazdów korzystających z dróg ...

Geografia regionalna

Obiekty krajoznawcze w Polsce na tle historii

"Lista Pomników Historii" Polski zawierają najciekawsze i najbardziej cenne zabytki przeszłości. Lista została po raz pierwszy podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej w 1995 r., następnie uzupełniona.

Na liście Polskich Pomnikó...

Geografia regionalna

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce

Flombork - zespół zabudowań wzgórza Mikołaja Kopernika - warownia o charakterze rezydencjonalnym i kultowym, rozwijająca się w ciągu kilku wieków. Budowle pochodzą z XV - XVI w.
Gdańsk
- Układ urbanistyczny Głównego Miasta wraz...

Geografia regionalna

Muzea biograficzne w Polsce

DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobnie miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika.
Jest to zespół dwóch późnogotyckich kamienic z końca XV w., przebudowanych w latach 1960 - 196...

Geografia regionalna

Miejsca pielgrzymkowe w Polsce

Częstochowa - Jasna Góra

Powstanie klasztoru - I okres
W malowniczym pasmie wapiennych wzgórz, ciągnących się od Krakowa aż po Wieluń, zwanych "szlakiem orlich gniazd", nad rzeką Wartą, położone jest miasto Częstochowa. ...

Geografia regionalna

Państwa i stolice Ameryk

Antigua i Barbuda – Saint John’s
Argentyna – Buenos Aires
Bahamy – Nassau
Barbados – Bridgetown
Belize – Behnopan
Boliwia – La Paz Sucre
Brazylia – Brazylia
Chile – Santiago
Dominika – Roseau
D...

Geografia regionalna

Republika Federalna Niemiec

Stolica - Berlin
Hymn- Trzecia zwrotka pieśni Augusta Heinricha Hoffmanna von Fallersleben „Lied der Deutschen” do melodii Josepha Haydna „Kaiserhymne”
święto narodowe- 3 października, Dzień Zjednoczenia Niemiec
Parlament -B...

Geografia regionalna

Kotlina Kłodzka 332.54

Kotlina Kłodzka 332.54

332.54 Kotlina Kłodzka 332.5 Sudety Środkowe


33. Masyw Czeski 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim


3. Pozaalpejska Europa Środkowa Europa ZachodniaPo zachodniej str...

Geografia regionalna

Australia - charakterystyka regionu turystycznego

Charakterystyka Australii jako regionu turystycznego...

Geografia regionalna

Egipt- opis atrakcji turystycznych

egipt tresc w zalaczniku...

Geografia regionalna

Euroregiony

Euroregiony Polski EUROREGION "POMERANIA" 15 grudnia 1995 r. w Szczecinie powołano do życia Euroregion Pomerania". Stronami Umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania" są: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" ze strony pols...

Geografia regionalna

Szlak orlich gniazd

Opis szlaku orlich gniazd...

Geografia regionalna

Walory kulturowe (antropogeniczne) Polski według Lijewskiego i innych

Są to obiekty materialne, ściśle związane z działalnością człowieka i przez niego wytworzone, stanowiące przedmiot wartościowy pod względem turystycznym ( przedmiot zainteresowania turystów ).
Walory kulturowe możemy podzielić pod...