Chemia

Chemia

1. Dane: nasycony roztwór azotanu(V) srebra (I). Podaj 3 przykłady za których pomocą można otrzymać z tego roztworu, roztwór nienasycony ?   Zadanie potrzebuje do 8:15

1. Dane: nasycony roztwór azotanu(V) srebra (I). Podaj 3 przykłady za których pomocą można otrzymać z tego roztworu, roztwór nienasycony ?   Zadanie potrzebuje do 8:15...

Chemia

Dla kazdego z bezwodnikow kwasowych podaj wzor kwasu , jaki on tworzy. a. CO2 b. SO2 c. N2O5 d. SO3

Dla kazdego z bezwodnikow kwasowych podaj wzor kwasu , jaki on tworzy. a. CO2 b. SO2 c. N2O5 d. SO3...

Chemia

homologi to?

homologi to?...

Chemia

reakcja butanu z chlorem jest? a)reakcją substytucji, b0reakcią eliminacji, c)reakcją addycji, d)reakcją polimeryzacji.

reakcja butanu z chlorem jest? a)reakcją substytucji, b0reakcią eliminacji, c)reakcją addycji, d)reakcją polimeryzacji....

Chemia

Witam, może mi ktoś pomóc zrobić reakcję jonową: 2H3PO4+3Ca(OH)2--> Ca3(PO4)2+6H2O

Witam, może mi ktoś pomóc zrobić reakcję jonową: 2H3PO4+3Ca(OH)2--> Ca3(PO4)2+6H2O...

Chemia

Uzasadnij że tlenek wapnia jest tleniem zasadowym

Uzasadnij że tlenek wapnia jest tleniem zasadowym...

Chemia

wskaż zdanie prawdziwe. a)izomeria położeniowa występuje w alkinach, b)izomery mają wspólny wzór sumaryczny, c)izomeria geometryczna występuje w alkenach, d)propan ma dwa izomery łańcuchowe.

wskaż zdanie prawdziwe. a)izomeria położeniowa występuje w alkinach, b)izomery mają wspólny wzór sumaryczny, c)izomeria geometryczna występuje w alkenach, d)propan ma dwa izomery łańcuchowe....

Chemia

Napisz reakcję hydrolizy stearynianu potasu. Jaki odczyn ma wodny roztwór tej soli?

Napisz reakcję hydrolizy stearynianu potasu. Jaki odczyn ma wodny roztwór tej soli?...

Chemia

Zadanie1.Zgromadzono 9,03·10⁻²³ od siarki. Oblicz ilu molom siarki odpowiada taka liczba atomów.   Zadanie2.  wymien  rodzaje promieniowania towarzyszace naturalnym przemianom promieniowania

Zadanie1.Zgromadzono 9,03·10⁻²³ od siarki. Oblicz ilu molom siarki odpowiada taka liczba atomów.   Zadanie2.  wymien  rodzaje promieniowania towarzyszace naturalnym przemianom promieniowania...

Chemia

wskaż zdanie prawdziwe. a)izomeria położeniowa występuje w alkinach, b)izomery mają wspólny wzór sumaryczny, c)izomeria geometryczna występuje w alkenach, d)propan ma dwa izomery łańcuchowe.

wskaż zdanie prawdziwe. a)izomeria położeniowa występuje w alkinach, b)izomery mają wspólny wzór sumaryczny, c)izomeria geometryczna występuje w alkenach, d)propan ma dwa izomery łańcuchowe....

Chemia

Potrzebny mi wzor strukturalny (kreskowy) H2Cr2O7 z gory dziekuje i pozdrawiam :>

Potrzebny mi wzor strukturalny (kreskowy) H2Cr2O7 z gory dziekuje i pozdrawiam :>...

Chemia

2 - bromo-2-chrolobutan wzór półstrukturaln 2,4 - dimetyloheksano-2,3-diol wz polstru

2 - bromo-2-chrolobutan wzór półstrukturaln 2,4 - dimetyloheksano-2,3-diol wz polstru...

Chemia

Metody otrzymywania azotanu V wapnia pi

Metody otrzymywania azotanu V wapnia pi...

Chemia

Dlaczego benzen nie rozpuszcza się w wodzie, a kwas benzoesowy tak?

Dlaczego benzen nie rozpuszcza się w wodzie, a kwas benzoesowy tak?...

Chemia

1)   POMOCYY!         Napisz rownanie reakcji chemicznej : - spalania niecalkowitego propenu.  

1)   POMOCYY!         Napisz rownanie reakcji chemicznej : - spalania niecalkowitego propenu.  ...

Chemia

POMOCY. Napisz rownanie reakcji chemicznej : - spalania niecalkowitego propenu.

POMOCY. Napisz rownanie reakcji chemicznej : - spalania niecalkowitego propenu....

Chemia

Oblicz ile gramów węgla należy użyć do przeprowadzenia reakcji z 264 g tlenku cynku. Produktami tej reakcji jest cynk i dwutlenek węgla.       Prosze pomóżcie...!

Oblicz ile gramów węgla należy użyć do przeprowadzenia reakcji z 264 g tlenku cynku. Produktami tej reakcji jest cynk i dwutlenek węgla.       Prosze pomóżcie...!...

Chemia

Witam, mam takie dwa zadania pierwsze jest zeby kwasy wypisać a drugie żeby te kwasy przenieść do tabelki załączam zdjęcie z góry wielkie dzięki. troche zamazane to sorki za problemy. z góry thx zróbcie jak najszybciej

Witam, mam takie dwa zadania pierwsze jest zeby kwasy wypisać a drugie żeby te kwasy przenieść do tabelki załączam zdjęcie z góry wielkie dzięki. troche zamazane to sorki za problemy. z góry thx zróbcie jak najszybciej...

Chemia

zastosowane tlenu

zastosowane tlenu...

Chemia

działanie promieniotwórczości na organizmy

działanie promieniotwórczości na organizmy...

Chemia

oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 60 g wodorotlenku sodu w 300 cm3 roztworu. Gęstość wody wynosi 1g/cm3

oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 60 g wodorotlenku sodu w 300 cm3 roztworu. Gęstość wody wynosi 1g/cm3...

Chemia

jaka jest rola pary wodnej w atmosferze?

jaka jest rola pary wodnej w atmosferze?...

Chemia

napisz rownania reakcji dysocjacji jonowej kwasu siarkowodorowego i siarkowegoVI oraz podaj ich opisy.

napisz rownania reakcji dysocjacji jonowej kwasu siarkowodorowego i siarkowegoVI oraz podaj ich opisy....

Chemia

Wskaż która z przedstawionych zależności porównujących promienie atomów i jonów jest fałszywa a) promień K > promień K+ b) promień Cl- > promień Cl c) promień Na > promień Cs d) promień Na > promień Mg plis pomóżcie!!!

Wskaż która z przedstawionych zależności porównujących promienie atomów i jonów jest fałszywa a) promień K > promień K+ b) promień Cl- > promień Cl c) promień Na > promień Cs d) promień Na > promień Mg plis pomóżcie!!!...

Chemia

co to jest efekt tyndalla plis ratujcie ; /// . dziekuje ; *** .

co to jest efekt tyndalla plis ratujcie ; /// . dziekuje ; *** ....