Orzez wodę destylowaną ze wskaźnikiem przepuszczano gazy: I - tlen II - azot III - dwutlenek węgla IV chlorowodór Kwasy otrzymano w probówkach A) I i II B) III i IV C) II i III D) II i IV

Orzez wodę destylowaną ze wskaźnikiem przepuszczano gazy: I - tlen II - azot III - dwutlenek węgla IV chlorowodór Kwasy otrzymano w probówkach A) I i II B) III i IV C) II i III D) II i IV
Odpowiedź

Odpowiedź B.  Otrzymano kwas węglowy (słaby) oraz kwas solny (roztwór chlorowodoru w wodzie). 

Dodaj swoją odpowiedź