Wymień 3 czynniki które mają wpływ na działanie promieniowania na organizmy żywe

Wymień 3 czynniki które mają wpływ na działanie promieniowania na organizmy żywe
Odpowiedź

1.Rodzaje promieniowania 2.Natężenie tego promieniowania 3.Czasu ekspozycji organizmu żywego

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

wymień trzy czynniki które mają wpływ na działanie promieniowania na organizmy żywe

wymień trzy czynniki które mają wpływ na działanie promieniowania na organizmy żywe...

Pedagogika

Biomedyka-pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1. Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.
Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw p...