Zadanie z chemii. Proszę o pomoc. Wszystko w załącznikach. Będę wdzięczna jeśli będą również obliczenia, lub wytłumaczenie. 

Zadanie z chemii. Proszę o pomoc. Wszystko w załącznikach. Będę wdzięczna jeśli będą również obliczenia, lub wytłumaczenie. 
Odpowiedź

1. I - A - sód reaguje z wodą (roztwarzanie- reakcja chemiczna), natomiast chlorek sodu ulega rozpuszczaniu (nie powstają nowe związki - proces fizykochemiczny) 2. A - lit (grupa 1, okres 2) B - neon (gr. 18, ok. 2) C - potas (gr. 1, ok. 4) D - fosfor (gr. 15, ok. 3) 3. Prawdopodobnie należy do kwasów - reakcja z zasadami, żrąca ciecz, barwienie papierka uniwersalnego na czerwono 4.1 odpowiedź B i D; kationy metali powstają na skutek oddawania elektronów przez obojętne elektrycznie atomy (liczba protonów=liczbie elektronów) - jeżeli liczba protonów przewyższa liczbę elektronów mamy do czynienia z kationem - jonem o dodatnim ładunku 4.2 odpowiedź A 4.3. odpowiedź B i D 5. poprawnie zbilansowane równanie reakcji: 6 Na + 2[latex]H_{3}PO_{4}[/latex] -> 2[latex]Na_{3}PO_{4}[/latex] + 3[latex]H_{2}[/latex] odpowiedź B 6. 1 - P 2 - P 3 - P 4 - F 7.1. odpowiedź A 7.2. odpowiedź C 7.3. odpowiedź A 7.4 odpowiedź C 8. reakcja I: [latex]AgNO_{3}[/latex] + NaCl -> AgCl + [latex]NaNO_{3}[/latex]               produkt A, obserwacja II reakcja II: 2HCl + [latex]Na_{2}CO_{3}[/latex] -> 2NaCl + [latex]H_{2}O[/latex] + [latex]CO_{2}[/latex]                produkt D, obserwacja III reakcja III: 3NaOH + [latex]FeCl_{3}[/latex] -> [latex]Fe(OH)_{3}[/latex] + 3NaCl              produkt F, obserwacja II

Dodaj swoją odpowiedź